Grounding øvelse fjern nervøsitet, usikkerhed, angst, integrer tanker fra dit ubevidste og bevidste sind

Grounding-øvelse-fjern-nervøsitet-usikkerhed-angst-integrer-tanker-fra-dit-ubevidste-bevidste-sind
Grounding øvelse fjern nervøsitet, usikkerhed, angst, integrer information fra dit ubevidste.

Når der tales om grounding tales der kort sagt om at forstærke forholdet mellem krop og sind.
Der utrolig mange fordele samt elementer, der er væsentlige.

Her er et par af disse fordele ved grounding:

  • Du kan nemt fjerne nervøsitet, usikkerhed.
  • Du kan nemt fjerne og håndtere frygt samt angstanfald.
  • Du kan håndtere uforløste følelser og fornemmelser af eventuel ubehag.
  • Du kan håndtere tanker og information endnu mere effektivt.

Der er ikke noget okkult eller overnaturligt over dette. Krop og sind påvirker hinanden og grounding handler blot om at samle flyvske tanker og forestillinger samt integrere ubevidste tanker med det bevidste på en sådan måde at det bliver nemmere for dig at forstå informationen. Angst, usikkerhed, nervøsitet er ofte udsprunget fra tanker samt fornemmelser, der ikke er håndteret og groundet.

Grounding er kort sagt at forbinde krop og sind sådan at du handler på baggrund af begge. Jeg håber naturligvis du indser fordelene ved dette. Gennem grounding kan du bedre integrere information fra dit ubeviste sind. Input fra drømmerejser, mindfullness, kanaliseringer, hypnose, meditation mm. Du vil bedre kunne adoptere perspektiver ned i kroppen for nemmere at kunne lære bestemte ting.

Grounding handler ikke om at lukke af for nye indput fra dit ubevidste, men handler mere om at tage informationen ned i kroppen og lade både: Sindet, krop og mavefornemmelserne håndtere denne information for dig.

Jeg oplever at mange “spirituelt” søgende mennesker ikke ønsker at blive groundet da de frygter at det vil bremse deres indput. Men for virkelig at kunne høste fordele ved det ubevidste sinds overblik er det væsentligt at blive groundet for bedre at kunne implementere forskellige koncepter.

Du har måske oplevet en situation i livet som er overvældende.
Du har måske oplevet hvordan uforløste følelser kan skabe udfordringer i bestemte situationer i livet.
Måske har du oplevet angst, usikkerhed, nervøsitet i en kort eller længere periode.
Måske har du oplevet hvordan at du har mærket en særlig fornemmelse eller modtaget en nyttig, brugbar information, der gør at dine tanker flyver, men du har måske svært ved at bruge det og putte det ind i en kontekst hvor du kan benytte det praktisk.
Du har måske oplevet at sidde og se negative nyheder eller måske endda en uhyggelig film på tv hvor du bagefter føler dig ubehagelig tilpas og ikke kan slippe tankerne med mere.

Alt dette kan du nemt håndtere ved at benytte en meget simpel grounding øvelse.

Sådan bliver du groundet

Trin 1
Sæt dig på en stol så fødderne rammer jorden sørg for at have ret ryg. Træk vejret dybt gennem hele denne øvelse. Placer din højre hånd over hjertet med håndfladen indad og placer din venstre hånd over din pande med håndfladen ind mod panden. Hold dine hænder i denne position i minimum 30 sekunder. Bemærk forbindelsen mellem disse to punkter. Hvis du ikke mærker noget særligt gør det ikke noget. Blot det at du gør dette er nok og du behøver ikke mærke noget særligt.

Trin 2
Placer din højre hånd med håndfladen nedad på dit højre knæ og din venstre hånd med håndfladen nedad på dit venstre knæ. Hold dine hænder i denne position i minimum 30 sekunder.

Trin 3
Placer din højre hånd med håndfladen nedad på din højre fod og din venstre hånd med håndfladen nedad på din venstre fod. Hold dine hænder i denne position i minimum 30 sekunder.

Trin 4
Læg din højre hånd på maven med håndfladen ind mod maven (lige under navlen) og placer din venstre hånd ovenpå din højre hånd sådan at den hviler ovenpå din højre hånd med håndfladen ind mod hånden så dine hænder ligger ovenpå hinanden og begge håndflader vender ind mod maven. Hold dine hænder i denne position i minimum 30 sekunder. Nogle mennesker samt særlig sensitive mennesker vil naturligvis hurtigere mærke en effekt, men blot det at gøre denne øvelse er nok og du behøver ikke bekymre dig omkring om du mærker noget eller ej. Hvordan vil du bruge denne øvelse i fremtiden?

 

Download Guidet Hypnose lydfiler

Download guidet hypnose lydfiler til mere selvværd og succes.
Se mere om Hypnose lydfilerne her: Guidet hypnose lydfiler

Guidet-hypnose-lydfiler-til-mere-selvværd-succes-mp3-filer

Download Guidet NLP hypnose lydfiler til mere selvværd og selvindsigt samt forandring på mange forskellige livsområder. Guidet “spirituelle” hypnose lydfiler til mere indre ro, selvforståelse samt selvindsigt. Disse NLP hypnose spirituelle lydfiler til mere selvværd og succes er nøje designet til at frisætte indre ressourcer og hjælpe dig til endnu mere livsglæde i bestemte livsområder. Hypnose lydfilerne er meget forskellige – mange er tænkt som en hypnose spirituel meditations-drømmerejse hvor du opnår samt finder frem til endnu flere ressourcer og fornyelse, mens du blot lytter med lukkede øjne og lader tankerne flyve. Disse afslapnings-hypnose lydfiler er nøje designet til at skabe kraftfuld påvirkning samt selvindsigt og de gør dette ganske effektivt. De er nøje designet til ikke kun at omprogrammere dine eventuelle uhensigtsmæssige indre processer, men giver dig også mulighed for at reflektere og fordybe dig i bestemte områder såsom: kommunikation, selvindsigt, kærlighed, indflydelse, tiltrækning, lavt selvværd.

Fordelen ved mange af lydfilerne er uden tvivl at du kan fordybe dig i dig selv. Hypnose lydfilerne indeholder kraftfulde NLP samt hypnose elementer, der vil give dig resultater også på uventede områder. Derudover vil særlig sensitive især bemærke hvordan hypnose lydfilerne vil skabe en “healing” effekt da Simon indtaler disse lydfiler med indlevelse samt kanaliseret med stærk energi, der medfører en kraftfuld oplevelse og dermed helende effekt. Hypnose “healing” lydfilerne er skabt og indtalt på tidspunkter hvor at indlevelsen af disse emner har været ekstra stærk og målet er ganske enkelt at dette vil smitte af på lytteren – Lydfilerne er meget forskellige! Nogle vil hjælpe dig med at overkomme tvivl på dig selv, andre vil udvikle færdigheder og bringe mere selvforståelse ind i bestemte livsområder – Uanset hvad vil du forhåbentligt kunne lide at lytte til dem. Hypnose meditations, refleksions “mindfullness” lydfiler – ja disse lydfiler vil virke stressreducerende og bringe dig i en kraftfuld tilstand af selvindsigt og selvreflektion. Gaven ved lydfilerne er at disse guidet hypnose lydfiler alle har det tilfælles at de ikke er lavet til dit bevidste sind… men til dig. Guidet hypnose lydfiler mod stress og tvivl på dig selv samt guidet hypnose lydfiler til motivation, handlekraft samt kompetencer og succes. Se oversigt over Hypnose lydfiler: Guidet Hypnose lydfiler.