Hypnosens Historie – Hvad er hypnose?

Hypnosens Historie – Hvad er hypnose?

Hypnosens Historie – Gennem historien har der været mange hypnotisører. Her finder du et grundlæggende overblik over udviklingen indenfor hypnose i historien.

Franz Anton Mesmer (1734-1815)

Den allerførste kendte hypnotisør var den tyske læge, Franz Anton Mesmer. Han vidste ikke at det var hypnose han udførte, og han kaldte det animal magnetisme. Han var overbevist om at der var en bestemt kraft der rejste gennem alting, der kunne hjælpe mennesker. Han brugte meget tid på astronomi, og det påvirkede hans tankegang om at der måtte være en usynlig kraft, der rejste igennem alting, og som kunne helbrede folk. Han var overbevist om, at han kunne mærke trance som en fysisk kraft, der kunne påvirke andre, som månen påvirker havet.
Det er vigtigt at huske på at Mesmer levede i en meget anden tid, hvor man ikke var så forstående overfor psykisk sygdom samt mentale udfordringer med mere, og indenfor lægevidenskaben var man ikke ligefrem åben overfor Mesmers ideer.
Det lykkedes ham at hjælpe mange af hans patienter på denne måde, men desværre fik han ikke meget kredit for sit arbejde, og blev aldrig rigtig anerkendt mens han levede. Efter Mesmers død studerede mange animal magnetisme, og i dag forstår man mere, hvilken vigtig betydning, han har haft.
Selv i fiktion i dag er der eksempler på hvordan ordet mesmer bliver brugt om eksempelvis troldmænd, eller folk med magiske evner.

James Braid (1795-1860)

James Braid var manden, der navngav hypnose – det græske ord for søvn.
James Braid var interesseret i Mesmer og han opdagede nogle særligt vigtige elementer. James Braid var øjenlæge og brugte det meste af dagen på at studere folks øjne og hans patienter skulle sidde og kigge op i hans udstyr hele dagen lang og ofte ville der ganske enkelt opstå en trancetilstand, hvor patienten sad og kiggede ud i luften og ventede på hans instrukser, da patienten sad og var fokuseret på, hvad han bad dem om. Derefter gav han dem forskellige forslag og kommandoer og fandt ud af at folk fulgte hans vejledninger. I dag bruges begræbet ”eye fixation” i hypnose til at inducere trancetilstande.

Sigmund Freud (1856-1939)

Sigmund Freud er af mange indenfor hypnose og NLP ikke særlig velset, men han er indenfor psykologi en personlighed mange kender. Han har haft stor indflydelse på psykologiens udvikling. Kort sagt havde Sigmund Freud et meget uhensigtsmæssigt syn på hypnose og nærmest skadeligt og var overbevist om at sindet var et dunkelt sted hvor ens mørkeste tanker og fantasier kom frem gennem hypnose. Mange hævdede også at han endda ikke var særlig dygtig til hypnose og ikke havde beskæftiget sig med dette nok. Det er flere gange sagt at hvis hans syn på hypnose havde været anderledes ville den psykologiske verden være ganske anderledes i dag. Mange har naturligvis hørt om Sigmund Freud fra skolens undervisning hvor mange af hans ideer stadig bliver undervist.

Dave Elman (1900-1967)

Dave Elman var blandt andet en amerikansk radiovært, der også har haft utrolig stor indflydelse på hypnosens udvikling. Han havde en mere direkte tilgang, der mere har inspireret mange andre sider af hypnose udover den kliniske. Han har især påvirket hypnose som underholdning ved hjælp af direkte kommandoer og forslag.

Milton H. Erickson (1901-1980)

Verdens første kliniske hypnotisør samt verdens mest berømte hypnotisør. Der er utrolig meget, der kan siges om Milton Erickson. Han var manden, der kort sagt gjorde hypnose til noget mere håndgribeligt og langt fra noget okkult og overnaturligt som det tidligere i historien var set som. Han brugte det ganske enkelt til at hjælpe mennesker gennem særlige sprogmønstre og han havde fuldstændig tillid til det ubevidste sind. Han var af de fleste anset for at være et geni og har haft utrolig stor betydning ikke kun for hypnosens udvikling, men også for NLP samt terapiens udvikling. Han havde utrolig mange begrænsninger – han sad i kørestol og havde konstant kroniske smerter, han så dobbelt, han var farveblind og hans hørelse var dårlig. Han var ofte iklædt lilla tøj, og dette var der flere grunde til – en af grundende var hans farveblindhed, en anden grund var at han følte noget særligt når han havde lilla tøj på. Det fantastiske var at selvom han levede med alle disse begrænsninger hjalp han andre med stor succes. Milton Erickson var en utrolig dygtig hypnotisør. Han vidste hvad han lavede og var både teknisk dygtig, men arbejde også ud fra en naturlig passion samt oprigtig ønske om at hjælpe andre. Det er sagt at det stort set var umuligt at være omkring ham, uden at være i trance. Han havde en mere indirekte tilgang til hypnose.

 

Hvad ellers?

Hypnose er i dag veldokumenteret og på ingen måde noget okkult eller overnaturligt.
Læs mere om hypnose her: Hvad er hypnose?

Vil du lære Hypnose?

Du kan blandt andet studere hypnose ved Devotion Emotion.
Lær hvordan man hypnotiserer andre og forstærk
din indflydelse samt kommunikation og evne til at motivere andre med mere.

Lær hypnose her: Lær Hypnose