Om Devotion Emotion

Devotion Emotion
“Udforsk dit eget væsen”

Informationen og det meste jeg laver er generelt ment som underholdning, inspiration til selvindsigt samt udforskning af eget væsen og bør betragtes som sådan. Enhver form for sygdom eller alvorlig lidelse bør behandles ved læge, psykolog og/eller psykiater.

Hvad er Devotion Emotion for noget?

Devotion Emotion er grundlæggende Danmarks mest dybdegående ”troldmands/troldkvinde” skole af sin slags. Hjemmesiden vil grundlæggende indebære at udforske dit eget væsen på mange forskellige niveauer af virkeligheden.
Devotion Emotion er grundlæggende en række åbne muligheder eller ”portaler” du kan vælge at udforske eller ej.

Ved Devotion Emotion kan du opnå kolossal selvkontrol og mestre dit eget væsen via selvindsigt og kompetenceudvikling i en lang række emner efter dit valg for at mestre dit eget væsen. Jeg kalder det Devotion Emotion fordi kompasset der arbejdes ud fra vil altid være tilliden til hvad du oprigtigt drages af i livet. Tillid handler ikke kun om at stole blindt på en bedre fremtid og dermed tvinge forventninger, men tilliden handler nærmere om at vide at uanset hvad, der sker, så vil det lede dig til den rigeste oplevelse.

Elementer såsom:

Hypnose
NLP
Sindets kraft
Mystik
Spiritualitet
Spiritisme

Krystaller
Kærlighedslivet
mm.

Bemærk venligst: hvert emne er sit eget og blandes kun med andre emner, når dette er relevant. NLP uddannelsen er eksempelvis klassisk NLP.

Hvad er en troldmand eller troldkvinde?
En troldmand/troldkvinde er et helt normalt menneske, der søger at udforske og mestre sit eget væsen på mange forskellige niveauer og som har mange forskellige egenskaber og kompetencer til rådighed.

Det vil ikke betyde aldrig at opleve problemer eller udfordringer, men nærmere at have selvkontrol, selvindsigt og kompetencer til at overkomme enhver situation.

Troldmanden og troldkvinden har mestret sit eget lys samt mørke og der er ikke noget dømmende i den sætning.
Det er sagt at en sand troldmand/troldkvinde omfavner både lys og mørke.
Mørke vil sige at stå ved sig selv og vær ærlig overfor sig selv og vende eventuelle svagheder til styrker, at overkomme et begrænset mindset mm.
Lyset refererer grundlæggende til positivitet.

Troldmanden/troldkvinden har naturligvis kendskab til sammenspillet i virkeligheden på mange forskellige niveauer.

Tarot kortet ”magikeren” er grundlæggende et udmærket eksempel på hvad en troldmand/troldkvinde dækker over. Magikeren i tarot dækker over at have egenskaber til rådighed og kan benytte sin viden, forståelse samt selvkontrol. Kortet indikerer grundlæggende alt hvad der skal til for at opnå et mål eller løse en udfordring. Og det samme er gældende for en troldmand/troldkvinde.

En troldmand/troldkvinde er dermed ikke en person, der udelukkende er forbundet til eksempelvis spiritualitet eller psykologi, men nærmere søger selvkontrol, udforskning af eget væsen eller generel viden på mange forskellige niveauer af livet for at have mange forskellige ressourcer til rådighed. Det handler ikke om at stable kompetencer ovenpå hinanden, at tage uddannelse på uddannelse, eller blot lære en masse ting i øst og vest, men nærmere en oprigtig, dyb interesse for indsigt og nysgerrighed på forskellige aspekter af en selv eller verden.

Hvordan bliver man en troldmand/troldkvinde?
Der er ikke noget du skal gøre for at ”blive” en troldmand/troldkvinde.
Du er det allerede. Du kan fordybe dig i dine iboende egenskaber og mestre dit væsen i emner, der giver mening for dig, eller lade være – det er op til dig.
Der er nemlig IKKE et krav om at du skal lære alt.
Du kan udforske dit væsen via fordybelse i emner, der bringer dig livskraft eller selvindsigt.
I modsætning til andre ”typer” magiudøvere studerer og udforsker troldmanden/troldkvinden sig grundlæggende til sine færdigheder (selvom nogle er bevidste om deres iboende egenskaber). En troldmand eller troldkvinde er grundlæggende nysgerrig på livet.

Der er dermed ikke ét kursus hvor du kan blive en troldmand eller troldkvinde. Det handler nærmere om at udforske dit eget væsen på mange forskellige niveauer. Man kan sige at selve udforskningen af dit eget væsen er det at være en troldmand/troldkvinde – for det er sagt at: “en sand troldmand eller troldkvinde ikke forsøger at løse livets magi, men lever det.”

Hvad menes der med ”magi” ?

Magi dækker over en lang række elementer. Grundlæggende er ”magi” transformation via personlig udvikling og personlig selvkontrol. Eksempelvis: At vende svagheder til styrker. Magi behøver dermed ikke nødvendigvis være noget ”overnaturligt”. Magi kan eksempelvis være transformation i din indre verden ved at skifte en begrænset overbevisning. Bemærk at jeg længere nede belyser forskellen mellem ”overnaturlig magi” og ”naturlig magi”.

Et kendt citat lyder: “Magi er videnskab vi endnu ikke forstår” – Arthur C. Clarke

Magi er grundlæggende at kunne omdanne noget via en kompetence (når jeg eksempelvis besøger en bilmekaniker er det for mig som magi).

En troldmand eller troldkvinde behøver dermed ikke at benytte ”overnaturlige” egenskaber (selvom nogle har disse til rådighed).

At kunne coache et andet menneske til at opnå et mål er magi.
At kunne fremkalde mod når det virkelig gælder er magi.
At kunne skabe oprigtig kontakt i kærlighedslivet er magi.
At kunne fremkalde kreativitet er magi.
At lytte til sit hjerte og følge det er magi.
Når vi virkelig tænker over det er magi overalt.

Tyngdekraften…
Planeternes baner…
Månen, der trækker i havet og påvirker vandet i kroppen…
At kunne fornemme en stemning…

Magi dækker naturligvis også over en dybere forståelse for sammenspillet mellem alt.
Sammenspillet lige fra krop og sind til hvordan verden er bygget op af atomer, der vibrerer på forskellige frekvenser mm.

Du er en del af naturens magi.
Du er en del af livets magi.

En troldmand eller troldkvinde må først (fra et fundamentalt, naturvidenskabeligt niveau) indse at livet er en illusion.

Verden ser solid ud, men rent naturvidenskabelig er verden bygget op af atomer, der vibrerer på forskellige hastigheder og på forskellige frekvenser. Det vil grundlæggende sige at alt er bygget op af det samme.
Og det, der kaldes illusionen er grundlæggende forståelsen for at verden ser solid ud, men egentlig ikke er det. Det er velkendt at flere kvantefysiske forsøg har vist at særlige eksperimenter og forsøg ændres ud fra om disse forsøg bliver beskuet, altså observeret af mennesker. Resultatet – altså fysiske ting (dannet af atomer) – ændres på et kvantefysisk niveau afhængig af om dette observeres eller ej.

Alt er magi

Magi er alting… for magi er grundlæggende energi, der bevæger sig og transformere sig.

Dertil kan man fristes til at kalde ”lys magi” det naturvidenskaben kalder Stof og”mørk magi” Antistof, men det er blot et personligt perspektiv på dette.

Alt hvad du forstår er magi og alt hvad du ikke forstår er også magi for det du forstår, forstår andre måske ikke og det vil for dem være som magi, og det du ikke forstår forstår andre måske, selvom du ser det som magi…

Hvis jeg fortalte dig at en lille sommerfugl i Danmark kan nå til Afrika på 14 dage… ville det så være magi måske… men det er videnskab. Men blot fordi det er videnskab betyder ikke at der ikke er magi. Blot fordi noget kan forklares betyder ikke at det ikke er magi.

Desværre for at kunne se det mennesker kalder ”magi” (altså overnaturlig magi) bør man befinde sig i en anden dimension. Og da den fysiske virkelighed er 3 dimensionel, kan vi dermed ikke se alle elementer og alt der foregår. Tyngdekraften kan du kun se resultatet af, men egentlig ikke processen, da du fysisk ikke kan se kraften, der trækker i havet, men kun resultatet, altså vandet det er steget eller faldet.

Ja selv hjernen generaliserer, udelader samt forvrænger information via filteret i hjernen og vi kan umuligt se, høre, mærke samt opfange alt der foregår, men blot fordi vi ikke ser det, betyder det ikke at det ikke er der…

Selve processen af magi vil (i teorien) være synlig i højere dimensioner 4, 5, 6 osv… da der her ville være et andet overblik, men dette er ikke relevant.

Spørgsmålet er: behøver du kunne se magi, før en du kan bruge det? Behøver du kunne forklarer magi, før end du kan bruge det?

Jeg aner ikke hvordan en bilmotor virker… og stadig har jeg kørt gennem Europa i en bil…
Er det magi eller videnskab? Da den første bil blev opfundet var det som magi, og nu er bilen triviel. Da jeg var yngre havde jeg en ven, der kunne tegne flot, og jeg synes det var som magi, men det var ikke magi.
Der er grundlæggende noget magisk i alt i livet uanset om vi indser det eller ej.
Uanset om vi forstår noget eller ikke forstå noget fjerner det ikke magien.

”Naturlig magi” og ”Overnaturlig magi”
Der er forskel på ”naturlig magi” og ”overnaturlig magi”.

Naturlig magi er den ”magi” der kan lade sig gøre indenfor virkelighedens rammer, eksempelvis praktisk psykologi, indflydelse, hypnose, selvindsigt. Magien der tales om er dermed nærmere et perspektiv om at alt er magisk. Og det er ikke meningen at forsøge at fremtvinge noget, der ikke kan lade sig gøre…

Forskellen på ”naturlig magi” og ”Overnaturlig magi”

Overnaturlig magi:
Overnaturlig magi er betegnelsen for den type magi, der ikke er mulig på grund af virkelighedens begrænsninger, naturlove mm.
Det vil sige: noget der er umuligt og noget der kun er fantasi (selvom dette ikke er så simpelt. Meget “naturlig magi” kan eksempelvis virke overnaturligt mm).
Forstil dig at du kan løbe 450 km i timen. Hvis du lukkede øjnene og forstillede dig dette ville man med det rette udstyr kunne måle muskelrespons gennem nervesystemet fordi hjernen ikke kender forskel på at det kun er noget du forestiller dig. Det er velkendt at OL-atleter ofte benytter sig af visualiseringsarbejde for at forbedre deres resultater, og eksperimenter har også vist størst forbedring ved de grupper, der har benyttet sig af mest visualisering mm. Det er ikke fysisk muligt at løbe 450 km i timen, og selvom du egentlig kan opnå et fysisk, konkret bevis, da dette kan måles i hjernen, vil naturens love bremse dig i dette. Det er kort sagt ikke muligt… kun i tankerne. Det er dog værd at bemærke at selvom mange former for “overnaturlig” magi ikke er muligt på grund af virkeligheden realiteter henviser det dog ikke nødvendigvis til at det ikke findes, det blot ikke muligt at benytte.
Det samme kan man sige om at forestille sig at flytte et bjerg med tankerne mm. Det er naturligvis ikke muligt… Daah! 

Det vil dermed ikke give nogen mening at forsøge at ”lære” mennesker overnaturlig magi, for verden vi lever i er 3 dimensionel, og selv hvis vi for sjov sagde at vi kunne give dig egenskaberne til at benytte overnaturlig magi, ville disse egenskaber ikke være synlige på grund af ”naturlove” mm.
Man kan dermed sige at overnaturlig magi ikke er så væsentlig i vores verden, men dermed ikke sagt at den ikke har sin gavn eller formål.

Naturlig magi:
Naturlig magi dækker over alt, der kan lade sig gøre i vores virkelighed – altså natur. Det vil også indikere elementer du forstår og ikke forstår. Naturlig magi er dermed ikke kun et “onsdags-shaman” udtryk. Naturlig magi kan betyde ting, der er meget obskure og ting der er meget basale.
Eksempelvis at vende en svaghed til en styrke. At opnå selvtillid ved at forestille dig noget i sindet mm. At kunne skabe kraftfuld indflydelse ved at benytte kendskab til kroppen, sindet og dit væsen ud fra et filosofisk, spirituelt samt naturvidenskabelig, praktisk psykologisk perspektiv. Det er eksempelvis hvad naturlig magi er.

Naturlig magi kan dermed både være noget der er trivielt, men også noget der udfordrer virkelighedens rammer eksempelvis særlige selvhypnotiske øvelser, hvor du kan forstærke dine sanser og opfange verden i slowmotion mm. Samt spirituelle og filosofiske indsigter hvor ting på mytisk vis sker, der ikke altid kan forklares.
At kunne skabe påvirkning via dyb indsigt og kontrol i elementer såsom hypnose, NLP, energimæssig arbejde mm. er naturlig magi.

For det befinder sig inden for virkeligheden rammer.
Det er dermed ikke vigtigt om det er praktisk psykologi, videnskab, eller magi…

Her er blot et par af de emner eller “magiske” skoler en troldmand/troldkvinde udforsker:

Mental og sindet
En troldmand/troldkvinde kan udforske sit sind og benytte sindet i stor grad og har dyb forståelse for:

Hjernen
Det bevidste sind

Det ubevidste sind
Højere sind
mm.

Forståelse for hjernen og neuroerne og at “psyken” findes i hele kroppens nervesystem og ikke kun hjernen. 

Stemmens magi
Kraften ved ord.
Indflydelse via stemmen mm.

Indflydelse og manipulation
Troldmanden/troldkvinden kan vælge at skabe kraftfuld indflydelse og påvirke mennesker omkring sig via forskellige elementer såsom kropssprog, hypnose, trance-induceringer eller blot ved at benytte social dynamik og kan skabe kemi med mennesker efter behov mm.

Transmutation
At give ting, altså objekter, særlige egenskaber (velkendt indenfor bestemte former for praktisk psykologi og NLP som en ressourcecirkel). Det kan naturligvis også dække over at omdanne særlige adfærdsmønstre eller tankemønstre.

Tids-magi
Eksempelvis ved at udforske eventuelle negative oplevelser fra fortiden og arbejde med disse oplevelser for at forstærke dine resultater i fremtiden. Dette kan naturligvis betyde tidsforvrængning (avanceret NLP/hypnose elementer hvor tids-opfattelsen kan ændres mm.).
Det kan naturligvis også dække over at sætte mål i fremtiden eller danne handleplaner for at opnå dem. At skifte overbevisninger omkring fortid, nutid, fremtid mm.

Fremkaldelsesmagi
Kreativitet er kendt som fremkaldelsesmagi – At føle noget stærkt og transformere din fornemmelse over i noget, du skaber. Troldmanden/troldkvinden kan fremkalde kreativitet og inspiration eller kreativ tænkning, finde løsninger på svære problemstillinger mm.

Introspektion
En troldmand/troldkvinde har kontrol over sit eget væsen via selvindsigt. Har eksempelvis forståelse for kroppens energipunkter såsom eksempelvis chakraer.

Visdom
En troldmand og troldkvinde benytter sig af visdom til eksempelvis selvforståelse og selvkontrol.
At forstå hvad du ikke er, for at forstå hvad du er.
For at kunne forstå hvad du er, må du forstå hvad du ikke er. Når du ser noget du ikke drømmer om, bliver du også klogere på hvad du oprigtigt ønsker.

Illusion
En troldmand og troldkvinde søger at forstå livet på et fundamentalt niveau og søger at frisætte sig selv fra omverdens forventninger. Da troldmanden og troldkvinden har forståelse for elementerne mellem krop og sind samt ydre begivenheders påvirkning på hele ens væsen.

Beskyttelsesmagi
En troldmand og troldkvinde må forstå hvordan de beskytter sig selv på mange forskellige niveauer af virkeligheden. En troldmand og troldkvinde bør have dyb forståelse for vigtigheden ved grounding. At kunne beskytte sig verbalt, mentalt, emotionelt og energimæssigt. Samt at kunne beskytte sig mod elementer, der ligger uden for bevidstheden.

Alkymi
Forståelse for eksempelvis sammensætning og energivibrationer via eksempelvis sammensætning af krystaller, urter mm. Det kan også være at sammensætte ideer og vibrationer, at sammensætte følelser og dermed kunne bruge det til sin fordel.

Transformationsmagi
Eksempelvis at kunne bryde et negativt indre tankemønster og dermed opnå ydre resultater. At kunne kontrollere sin indre repræsentation og omdanne hvad der sker i sindet til noget mere støttende.
Det kan naturligvis også betyde at modellere udvalgte personer og begynde at tænke som særligt udvalgte personer for dermed at opnå nye muligheder og resultater. Hvis du begynder at tænke som en succesfuld person vil du begynde at ændre din adfærd…

Naturmagi
En troldmand og troldkvinde har respekt for naturen og dyrenes verden. Troldmanden/troldkvinden drager inspiration og livskraft fra naturen (du har måske oplevet hvordan du bliver opfrisket ved at søge mod havet eller gå en tur i skoven). Det refererer ikke til at man bør være minimalist eller veganer, og der menes ikke at der er noget, der er bedre end andet. Det er nærmere en tanke om at have respekt for sine omgivelser, respekt for naturen og at benytte hvad man skal og ønsker med taknemmelighed og respekt.

Synkronisering
En troldmand og troldkvinde kan benytte sig af synkroniseringsmagi. Altså at benytte eksempelvis “loven om tiltrækning” (hvad vi fokuserer på får vi mere af) og på den måde udforske sit mål allerede inden dette mål er opnået for at tiltrække dette ind i livet og på den måde synkronisere sig med den livstilstand og omstændighed man ønsker at opnå. 

Lys magi og Mørk magi
En troldmand og troldkvinde udforsker hele sit eget væsen i sit eget tempo. Det er sagt at en sand troldmand omfavner både lys og mørke.
Mørke vil sige at stå ved sig selv og være ærlig overfor sig selv og vende eventuelle svagheder til styrker. At overkomme et begrænset mindset mm. Lys magi refererer grundlæggende til positivitet.

Bemærk at lys og mørk magi refererer til mange forskellige ting og niveauer af virkeligheden, og ikke kun med henblik på praktisk psykologi og personlig udvikling.
Der er mange forskellige grader af lys og mørk magi. Her tales der ud fra et mere praktisk udgangspunkt, om f.eks. at ændre en dårlig vane eller at udforske sine egne skyggesider. Mørk og lys magi kan også referere til mere spirituelle emner såsom forskellige paranormale fænomener mm.

 

Og meget, meget mere…

 

Mestring af elementerne

En troldmand/troldkvinde søger grundlæggende at mestre sit eget væsen og dermed alle elementerne.

Vand – Bevægelse, følelser, kommunikation, udtryk.
Ild – Passion, drivkraft, selvtillid.
Jord – Stabilitet, sikkerhed, skabelse.
luft – Sindets kraft, frihed, ideer.
Ånden – sammenspillet mellem alle elementer.

Hvad kan jeg lære ved Devotion Emotion?
Målet er ikke at ”lære” noget. Målet er nærmere at glemme alt du eksempelvis fortæller dig selv om at du ikke kan dit og dat.

Det handler ikke om at stikke af fra verden, men nærmere at bringe flere ressourcer ind.

Hvordan starter man denne rejse?

Lad mig understrege igen at der er ikke noget du ”behøver”at gøre før at du ”bliver” en troldmand/troldkvinde for du er det allerede. Du er allerede ”magisk”.

Rejsen til at indse, at du ikke behøver en rejse, er en rejse i sig selv…

…Men selve det at udforske dit eget væsen er at fremkalde dine iboende styrker.

Hypnose lydfilerne er grundlæggende den bedste måde at udforske dit eget væsen på, for hypnose lydfilerne er grundlæggende skabt med det perspektiv omkring at du allerede har iboende, urokkelige styrker. Hypnose lydfilerne er skabt til dit magiske væsen. Disse spirituelle hypnose lydfiler indeholder kraftfulde indsigter og inspiration i mange forskellige livsområder og vil bringe dig livskraft og muligheder.

Der er naturligvis også mange andre elementer, du kan udforske ved Devotion Emotion, hvis du ønsker det.

Hvordan jeg ser mig selv i dette arbejde
Generelt er min opgave ikke at ”fikse” menneskers udfordringer (selvom jeg har mange kompetencer til rådighed, der kan gøre dette). Mit grundlæggende formål er at støtte mennesker til at udforske deres eget væsen.

 

Hvorfor hedder det Devotion Emotion? 
Simon, Devotion Emotion: Jeg kalder det Devotion Emotion fordi kompasset der arbejdes ud fra vil altid være tilliden til hvad du oprigtigt drages af i livet. Tillid handler ikke kun om at stole blindt på en bedre fremtid og dermed tvinge forventninger, men tilliden handler nærmere om at vide at uanset hvad, der sker så vil det lede dig til den rigeste oplevelse.

Sindet er nemlig ikke kun i tankerne.
Neuronerne findes nemlig ikke kun i hjernen (som videnskaben tidligere troede) men i hele kroppens nervesystem. Så i den forståelse er det begrænset blot at leve ud fra tankerne og logikken. Min tanke med Devotion Emotion er grundlæggende at  inspirere dig til at leve endnu mere ud fra hele dit væsen – både sindet, men også hjertet og dermed sammenspillet mellem virkelighedens elementer på mange forskellige niveauer mellem krop og sind. Kort sagt at stole på din intuition.

Du finder dermed ressourcer til personlig udvikling i mange forskellige livsområder samt uddannelses-muligheder.
Ved Devotion Emotion finder du kompetenceudvikling samt fjernstudie i hypnose eller fjernuddannelser i NLP (programmering af hjernen og nervesystemet via sproget). Bliv certificeret som NLP Practitioner eller bliv certificeret NLP Master Practitioner mm. Forstærk din kommunikation og fordybelse i mystik, krystaller og selvindsigt. Udforsk og fremkald dit iboende potentiale med tonsvis af unikke Guidet Hypnose Lydfiler. Udforsk og fordyb dig i personlig udvikling indenfor dating og romantik for både kvinder og mænd med produkter såsom: Selvudviklingsbogen til kvinder om naturlig, diskret forførelse:Kan Mænd Tillokkes?”  eller selvudviklingsbogen til manden om naturlig samt oprigtig kontakt i kærlighedslivet:Kan Kvinder Tiltrækkes?” og meget mere…

Støt Devotion Emotion ved at donere et selvvalgt beløb.
Giv Simon en kop kaffe!