NLP Master Practitioner uddannelse fjernstudie

NLP Master uddannelse online som fjernundervisning!

For at sikre høj kvalitet, kan kun de, der allerede har gennemført NLP Practitioner ved Devotion Emotion få adgang til dette forløb.

Vi har designet forløbet sådan, at det vil være en naturlig overbygning på vores allerede meget omfattende NLP Practitioner uddannelse. 

NLP Master uddannelsen

NLP Master Practitioner forløbet forudsætter, at man har sat sig grundigt ind i sit allerede lærte materiale, og at du nu er endnu mere tryg ved at bruge det.

Det forventes, at du ikke blot har gennemgået NLP Practitioner, men altså har brugt det grundigt eller har opsummeret det ved at gennemgå dit allerede kendte materiale. Ellers ville dette forløb måske være en for stor mundfuld.

Der vil ikke blive “forklaret” så meget i dybden, og det forventes at kursisterne benytter deres allerede tillærte stof, sådan at det nye materiale kan virke endnu mere effektivt. NLP Master Practitioner forudsætter altså at der benyttes allerede kendte indsigter fra tidligere forløb.

NLP Master studiet er en udbygning på dit allerede kendte stof og handler om at kunne påvirke en større mængde mennesker samt at benytte sit NLP endnu mere frit! Det meste vil tage udgangspunkt i at påvirke mennesker gennem præsentationer.

Da du allerede har gennemgået NLP Practitioner uddannelsen, har du dermed et godt grundlag for at gå til et højere niveau af NLP, hvor du får særlig indsigt i, hvordan du ved hjælp af NLP, skaber kraftfuld indflydelse på en større mængde mennesker.

Du vil lære hvordan du hurtigt kan skabe indflydelse i dit oplæg/præsentation/tale endda uden forberedelse, og denne indflydelse vil ikke blot gøre lytterne mere modtagelige, med i samme grad vil din præsentation være tilpasset deres fortrukne måder at indfange information på og altså dermed være tilpasset hjernens foretrukne repræsentationssystemer. Disse indsigter kan naturligvis benyttes “en til en” og ikke kun overfor et større publikum.

Du vil udforske elementer såsom:

Hvordan skeptiske mennesker håndteres og hvordan du på forhånd håndterer menneskers respons til dig eller din tilstand og hvordan du blokerer mennesker fra at gøre eller opdage hvad du ikke vil have dem til imens du præsenterer eller fremlægger eller blot er omkring dem.

Der vil være udforskning af neuro forbindelser i sindet mellem tid og indre repræsentation.

Du vil blive trænet grundigt i at benytte særlige non-verbal indflydelse til at skabe kraftfuld indflydelse meget lidt kan måle sig med.

Lær kraftfulde non-verbale bevægelses elementer, der skaber:

Påvirkning gennem direkte kontrol og kommando hurtigt.
Sammenhold og enighed hurtigt.
Forstærkning af hvad du vil give mennesker.
Forstyrre og kortslutte menneskers mindset og tilstand.
Håndtering af skeptiske mennesker.

Blot ved at lære disse få simple non-verbale elementer vil du, når du kombinerer dem med dine egne ord som kommando blive endnu mere indflydelsesrig end den mest belæste kropssprogs-ekspert.

Disse elementer virker særlig godt da de er dannet af særlige aspekter og adfærdskoncepter mennesker er programmet til at respondere på og som mennesker allerede har responderet på.

Du vil også få mulighed for at få dybere indsigt i modellering som er selve hjertet i NLP og dermed kunne adoptere andre menneskers færdigheder, kompetencer og ressourcer. Dette kan endda benyttes på mennesker, du aldrig har mødt.

NLP Master Practitioner forløbet er ved Devotion Emotion noget billigere, da vores normale NLP Pracitioner er meget mere omfattende, end den typisk vil være andre steder!

9200,- kr.

 

Kontakt for at høre mere: kontakt@devotionemotion.dk