Ofte stillede spørgsmål om hypnose

Ofte stillede spørgsmål om hypnose – virker hypnose?

Forstå hypnose lidt bedre

Din idé om hypnose er måske ikke hvad hypnose er!

 

Findes hypnose?

Hypnose er veldokumenteret – Der er forskel på, hvilke hjernecentre der er aktive, fra når en person er under hypnose, og når en person lader som om, personen er under hypnose.

Er hypnose farligt?

Nej – Hypnose er ofte anset for at være et af de mindst farlige af alle felter indenfor psykiatri. Du kan for eksempel ikke blive fanget i hypnose-tilstanden, gøre ting du ellers ikke ville, eller ting, der strider imod dine værdier som menneske.

Hvor meget indflydelse har hypnotisøren over personen under hypnose?

Hypnotisøren har kun så meget indflydelse, som personen giver. Det er ikke muligt at få nogle til noget, de ikke selv ønsker og som strider imod deres grundlæggende værdier som menneske. Kort sagt kan du ikke gøre noget imod andres vilje. Personen under hypnose kan til hver en tid blot gå sin vej og har altid sin frie vilje. Personer, der bliver hypnotiseret afslører heller ikke hemmeligheder, de ellers ikke ville fortælle. Der var et eksperiment, hvor en person blev hypnotiseret. Han var blevet forklaret at nu skulle han begå en forbrydelse – men at det kun var et eksperiment. Han begik forbrydelsen. Da eksperimentet var færdigt, blev han hypnotiseret igen, og blev bedt om at begå samme forbrydelse, men da det ikke var et eksperiment, ville han ikke gøre det, da det stred imod hans værdier. Med andre ord: Mennesker vil ikke gøre ting under hypnose, de ikke vil gøre, når de er vågne.

Kan man hypnotisere andre over tekst?

Ja! Man kan godt hypnotisere over tekst, og blive hypnotiseret ved at læse noget. Faktisk er verbal kommunikation blot én måde at frembringe tilstande af trance på. Bemærk også at afslapning ikke altid er nødvendigt for hypnose! Det er eksempelvis også muligt at hypnotisere nogen uden at sige noget, men via ens fremtoning, rapport, tilstedeværelse mm.

Hvordan bliver man hypnotiseret?

Hypnose kan kort sagt induceres forskelligt og det afhænger alt sammen af hvilken hjernefrekvens personen befinder sig i. Hypnose kan induceres gennem forskellige indirekte samt direkte kommandoer, og det kan endda induceres uden at hypnotisøren siger et eneste ord og endda over skift. Hypnose vil ofte fremmes bedst, når man afbryder mennesker i en helt normal daglig rutine, eller når mennesker er optaget af et indre eller ydre fokus.

Hvordan virker hypnose helt teknisk?

Hjernens frekvenser eller hjernens “puls”, måles i cyklusser pr. sekund.

Beta – Aktiv
Alpha – Reflekterende
Theta – Meditation
Delta – Dyb søvn

Hypnose kan induceres på mange, mange, mange, mange forskellige måder. Og det kan induceres nemmest, når man enten afbryder mennesker i en daglig rutine eller når mennesker er opslugt af et ydre eller indre fokus.
En af de mest berømte hypnotisører Milton H. Erickson hypnotisrende engang en person, da personen rakte hånden ud for at give Milton et håndtryk, men idet hånden blev rakt mod Milton H. Erickson bøjede Milton H. Eriskson sig blot ned for at binde sine sko, og derefter satte Milton sig tilbage i sin stol imens personen stod som forstenet i trance.

Hvordan induceres hypnose?

Mange mennesker tænker at hypnose er afslapning, men sådan er det nu ikke helt. Klassisk, klinisk hypnose vil typisk være afslapning, men det er ikke et krav for at hypnose har effekt eller virker. Det er klart, at når man hjælper mennesker med problemer vil afslapning naturligvis være hensigtsmæssigt.

Her et blot et par elementer:

  • Hypnose kan induceres via en helt normal samtale, uden der er nogle synlige elementer
  • Hypnose kan induceres uden et eneste ord bliver sagt
  • Hypnose kan induceret via ens tilstedeværelse
  • Hypnose kan ske via et chock
  • Hypnose kan forekomme via en afbrydelse af en normal rutine
  • Hypnose kan ske via gradvis muskelafslapning
  • Hypnose kan ske ved at opnå rapport eller ved at bryde rapport
  • Hypnose kan fremmes Visuelt, Auditivt eller Kinæstetisk

Har hypnose virket på dig?

Hypnotiske elementer er overalt. Det er eksempelvis ikke unormalt at mange politikere endda benytter små, kendte elementer fra hypnose og NLP i løbet af mange taler og pressemøder. Det samme er gældende i reklamer og film.

Er hypnose det samme som NLP?

Nej ikke helt… NLP er et felt, der er skabt ved blandt andet at modellere verdens mest betydningsfulde kliniske hypnotisør Milton H. Erickson. En af skaberene af NLP, Richard Bandler, er endda ofte anset for at være en af verdens bedste hypnotisører. Richard Bandler brugte også meget tid sammen med Milton Erickson. Bemærk venligst at NLP og hypnose er forskelligt og kan rumme mange forskellige ting, afhængig af hvor det undervises. Der undervises både i hypnose og NLP ved Devotion Emotion.

Skiftende lyd og flere stemmer?

Mange af mine hypnose lydfiler indeholder skiftende lyd.
Det anbefales at benytte høretelefoner, men det er ikke et krav! Målet er kort sagt ikke at du bevidst skal lytte til alt, der bliver sagt. Men uanset om du vælger at gøre det eller ej, har det sådan set ikke nogen anderledes effekt. Den skiftende lyd er blot et element, der egentlig ikke behøver at være der, men som jeg personligt foretrækker. Selvom mange mennesker foretrækker skiftende lyd, vil der altid være nogle, der næsten bliver helt stressede af skiftende lyd, fordi de ofte forsøger at lytte samt analysere alt, der bliver sagt, og i virkeligheden er dette en god ting, da dette blot vil forstærke effekten. Bemærk venligst, at ro ikke er et krav for at hypnose har effekt! Afslapning er ikke et krav for at hypnose har effekt, selvom mange mennesker måske vil tro det. Meget hypnose er afslappende, men det er ikke et krav for at hypnotisere mennesker. Jeg har ikke tænkt mig at afsløre mange af mine avancerede elementer fra mine lydfiler, men det er meningen, at de skal forstyrre det bevidste sind, og jeg kan tilføje, at den skiftende lyd harmonerer særlig godt med menneskers to hjernehalvdele.

En gang imellem hører jeg mennesker sige: “Den skiftende lyd forstyrrer mig, og jeg kan ikke koncentere mig om hvad der bliver sagt!” Det er meningen! De er nøje designet til at forstyrre det bevidste sind.

Bemærk: din forventning om, hvad hypnose er, er ikke hvad hypnose er. Bemærk venligst, at lydfilerne ikke er skabt for dit bevidste sind, men nærmere for at forstyrre dit bevidste sind – sådan at det sande arbejde kan virke!

Imens det bevidste sind er fokuseret og forstyrret, vil der være stor mulighed for dybdegående omprogrammering af dit indre. Der vil være budskaber, det bevidste sind ikke kan rumme, og der vil være sammenkædninger, der er nøje designet til det ubevidste sind. Lydfilerne er nøje designet til at forstyrre dit bevidste sind og give dit ubevidste sind mulighed for at omfavne mange forskellige elementer. Du behøver ikke være i en dyb tilstand for at lydfilerne gør, hvad de skal.

Hvordan virker hypnose lydfilerne bedst?

Hvis du kan lide at lytte til dem, virker de særligt godt, og det vil have en forstærkende effekt. Hvis du ikke kan lide at lytte til dem, så lad vær (de vil dog stadig virke, men lyt kun hvis du kan lide dem). Det er hensigtsmæssigt at lytte til hypnose lydfilerne kontinuerligt sådan at du gradvist kan omprogrammere indre begrænsende tankemønstre og opdage nye strategier samt fremkalde ukendte ressourcer.

Hypnose vs meditation?

Det er kort sagt ikke et krav at hypnose er som et varmt, behageligt karbad, hvor du kan meditere.

Meditation er nemlig ikke det samme som hypnose, eller trance for den sags skyld, selvom du kan befinde dig i særlige tilsvarende hjernefrekvenser, der kan være nyttige for hypnose. Det er velkendt blandt hypnotisører at hypnotisk påvirkning ikke afhænger af en dyb tilstand, men at en vågen, opmærksom tilstand ofte er lige så effektiv. Ofte vil der være mulighed for indflydelse via blot en normal samtale. Hypnose er dog ofte designet sådan at det føles rart, men det er sådan set ikke et krav.

Se… det er nemmere at hypnotisere mennesker, hvis de gerne vil hypnotiseres… Daah!

Derfor er det ofte hensigtsmæssigt at skabe en behagelig fornemmelse. Men meditation er verdner fra hypnose.
Hypnose er ikke nødvendigvis en behagelig fornemmelse – det er ikke et krav! Det vil ofte være en behagelig fornemmelse, men det har ikke så meget med hypnose at gøre.

Hypnose er kort sagt at fremme og/eller at dirigere trancetilstanden, mennesker allerede befinder sig i automatisk. Det er det! Og hvis mennesker ikke på nuværende tidspunkt er i trance (hvilket de er 80% af dagen) må man hjælpe dem andenvis med at opnå denne tilstand.

Hypnose og meditation er ikke det samme. Når der tales om meditation er paradokset ofte, at når mennesker vil meditere, vil de ofte bevæge sig ud af den automatisk genererede trancetilstand, der opstår når mennesker er opslugt af noget aktivt og/eller er i færd med forskellige ting.

Ro er ikke det samme som trance, og trance er ikke det samme som hypnose

Det er sådan set ret svært at sætte sig ned på gulvet og gå i trance… For trance opstår, når du er opslugt af noget internt eller ekstrent. Du kan sætte dig ned på gulvet og opnå ro. Ro og trance er ikke det samme. Stressede mennesker er stadig i trance 80% af dagen. Ja selvom de er stressede, og når de er opslugt af stress, kan de egentlig nemt gå i trance.

Det bedste vil naturligvis være at blive opslugt af noget, man godt kan lide. Selvom mange mennesker sætter sig ned for at meditere for at opnå ro, er det desværre ikke det samme som trance eller hypnose. Det er meget normalt at mennesker er i trance, når de kører på motorvejen, eller når de sidder i biografen, eller når de betaler regninger.

Se, når du er aktiv og er opslugt af noget du laver aktivt, bevæger dit sind sig på automatpilot efter noget tid, og selvom du er aktiv, er du i en tilstand af trance. Med den indsigt vil jeg anbefale dig at blive opslugt af noget, du kan lide og dermed gå i trance, og når du gør dette, ved du, at dit ubevidste sind kan skabe muligheder, alt imens du blot trækker vejret endnu dybere.

Sandheden er: ”Du er sådan set mindre i trance, når du ikke laver noget, end når du laver noget.”

Du er mere i trance når du læser i en bog eller ser tv, end når du sidder på gulvet og forsøger at meditere!

Hypnose handler om, hvordan ens indre og ydre fokus er, og hvordan det bliver påvirket. Meget kraftfuld hypnose bliver endda ofte induceret ved at give en person et chok, der får dem i et andet mindset.

Grunden til at hypnose lydfiler ofte er designet til at være behagelige, er – meget selvsigende – at det er mere behageligt.

Dette er dog ikke essensen i hypnose, og de behagelige elementer er ofte blot noget, der er ”drysset ovenpå” og dermed ikke den del, der skaber hypnose, trance eller forandringsarbejde.

Det er nemmere at spise en sund salat… hvis den smager godt… Daah!

Er hypnose altid søvn?

Nej – Indenfor hypnose findes der begræber såsom “up trance” og “down trance” hvor påvirkning samt forandring kan ske gennem blot en normal samtale, og personen behøver ikke engang have lukkede øjne, for at trance kan forekomme. Hypnose betyder søvn, men hypnose er ikke det samme som søvn. Ofte vil stor hypnotisk påvirkning ske via en helt normal samtale hvor den, der bliver hypnotiseret ikke vil bemærke noget som helst anderledes. Og der vil ofte være mulighed for ligeså dyb indflydelse blot via en normal, aktiv samtale.

Hvilke kompetencer kan man få ved at være hypnotiseret?

Når man er under hypnose, er det ikke sådan at man lærer noget, man ellers ikke kunne – man forstærker det, man allerede kan, og der vil være større mulighed for dette, da der her arbejdes med det ubevidste sind. Hvis man gerne vil være bedre til eksempelvis at tegne, kan man forstærke sine kompetencer, men det er ikke en magisk pille til at lære nogle helt nye færdigheder. Dog kan man opdage skjulte talenter under hypnose. Hvis du gerne vil lære at tale russisk, men aldrig har gjort det før, vil hypnose ikke lære dig at kunne tale det ud af den blå luft, men det vil kunne forstærke dine muligheder for at lære det på egen hånd. Derudover kan hypnose også benyttes til at fjerne smerte, stress, justere blodtryk, lindre både fysiske og psykiske problemer mm. Der er eksempler på folk, der endda bliver opereret ved at være under hypnose, frem for bedøvelse. Jeg husker hvordan jeg selv har været til tandlægen og fik lavet seks huller og en rodbehandling uden bedøvelse, fordi jeg bragte mig selv i trance. Jeg nævner ikke dette for at imponere dig, men for at forsikre dig om, at jeg ved, hvad jeg taler om.

Virker hypnose kun på “letpåvirkelige” mennesker?

De fleste mennesker kan hypnotiseres. Faktisk er kloge mennesker og mennesker med højere IQ lettere at hypnotisere, fordi med øget intelligens kommer ofte et mere åbent og spørgende sind. Derudover er mennesker, der er skeptiske samt kritiske overfor hypnose ikke så svære at hypnotisere som man ellers skulle tro. De fleste mennesker kan hypnotiseres, men kun hvis de har lyst. Hypnose kræver, at en person har en væsentlig grad af bevidsthed samt evne til at fokusere internt eller eksternt.

 

Test din viden om hypnose

Du kan teste din viden om hypnose – ta’ testen og find ud af hvor meget du ved om hypnose og trance. Test din viden om hypnose her: Hypnose test din viden

Hypnose lydfiler til mere selvværd og forandring.

Download NLP hypnose lydfiler til mere selvværd og selvindsigt samt forandring på mange forskellige livsområder. Se oversigt over Hypnose lydfiler: NLP Hypnose lydfiler.

Lær Hypnose

Vil du lære hypnose?

Hypnose er et ganske spændende fænomen og element, der ikke behøver at være svært at lære. Der lægges vægt på et spændende og lærerigt forløb. Lær hypnose og lær at skabe kraftfuld indflydelse. Se mere om studie i hypnose her: Lær hypnose