Devotion Emotion Etiske retningslinjer.

Devotion Emotion

Etiske retningslinjer for udlærte ved Devotion Emotion

De overstående logoer må kun benyttes af udlærte ved Devotion Emotion,
Ser du dette logo på en hjemmeside, kan du kontakte Devotion Emotion og få bekræftet om de er udlært her.

Alle uddannede ved Devotion Emotion skal overholde disse retningslinjer.

 

  • En uddannet ved Devotion Emotion må på ingen måde misbruge sin viden eller sine kompetencer. Ved eksempelvis misbrug af lært stof anerkender Devotion Emotion ikke kursisten som udlært eller egnet.

 

  • En uddannet ved Devotion Emotion må ikke påtage sig arbejdsopgaver han/hun føler, ikke kan løses med deres eventuelle tillærte færdigheder. En uddannet ved Devotion Emotion må kun påtage arbejdsopgaver med eksempelvis klienter han/hun ved hvordan løses, og som ikke er over den uddannedes kompetenceniveau. En uddannet ved Devotion Emotion skal sige fra hvis der eksempelvis mødes professionelle opgaver, der ligger over den pågældendenes kompetenceniveau.

 

  • En uddannet ved Devotion Emotion skal have folks accept, før der påbegyndes arbejde med dem med det tillærte stof. En udlært ved Devotion Emotion må ikke udnytte sin viden ved eksempelvis at grave op i minder og udlægge folks følelser eller oplevelser medmindre de har givet accept til dette. Dette gælder også hvis den udlærte prøver at hjælpe dem. Det er ikke tilladt at benytte dybereliggende hypnose/NLP-arbejde på nogen, der ikke har tilladt dette.

 

  • En udlært ved Devotion Emotion skal respektere andres grænser med sine tillærte færdigheder. Det vil sige at: En udlært ved Devotion Emotion må ikke presse folk til noget, de ikke ønsker at gøre, og en udlært ved Devotion Emotion må ikke gøre noget ved folk, de ikke ønsker.

 

  • En udlært ved Devotion Emotion må ikke sprede misinformation om tillært materiale, der eksempelvis kan skade hypnose, NLP eller Devotion Emotion.

 

  • En udlært ved Devotion Emotion skal tage udgangspunkt i det tillærte materiale og en udlært ved Devotion Emotion skal overholde og følge de fremgangsmåder, der bliver undervist med hensyn til behandling af eksempelvis klienter.

 

  • En udlært ved Devotion Emotion er altid velforberedt og skal altid gøre sit yderste for at skabe et trygt og seriøst behandlingsforløb med eventuelle klienter.

 

  •  For at sikre høj kvalitet, kan uddannede ved Devotion Emotion  som udgangspunkt ikke bruge deres kompetencer andre steder fra som adgang til forløb eller uddannelser ved Devotion Emotion, der ikke er godkendt af Devotion Emotion. Devotion Emotion kan derfor stolt stå ved kompetenceniveauer ved udlærte.

 

Derudover forventes det at en udlært ved Devotion Emotion overholder dansk lov.