Devotion Emotion Etiske Retningslinjer

Devotion Emotion

Etiske retningslinjer for udlærte ved Devotion Emotion

De overstående logoer må kun benyttes af udlærte ved Devotion Emotion,
Ser du dette logo på en hjemmeside, kan du kontakte Devotion Emotion og få bekræftet om de er udlært her.

Alle uddannede ved Devotion Emotion skal overholde disse retningslinjer.

 

 • En uddannet ved Devotion Emotion må på ingen måde misbruge sin viden eller sine kompetencer. Ved eksempelvis misbrug af lært stof anerkender Devotion Emotion ikke kursisten som udlært eller egnet.

 

 • En uddannet ved Devotion Emotion må ikke påtage sig arbejdsopgaver han/hun føler, ikke kan løses med deres eventuelle tillærte færdigheder. En uddannet ved Devotion Emotion må kun påtage arbejdsopgaver med eksempelvis klienter han/hun ved hvordan løses, og som ikke er over den uddannedes kompetenceniveau. En uddannet ved Devotion Emotion skal sige fra hvis der eksempelvis mødes professionelle opgaver, der ligger over den pågældendes kompetenceniveau.

 

 • En uddannet ved Devotion Emotion skal have folks accept, før der påbegyndes arbejde med dem med det tillærte stof. En udlært ved Devotion Emotion må ikke udnytte sin viden ved eksempelvis at grave op i minder og udlægge folks følelser eller oplevelser medmindre de har givet accept til dette. Dette gælder også hvis den udlærte prøver at hjælpe dem. Det er ikke tilladt at benytte dybereliggende hypnose/NLP-arbejde på nogen, der ikke har tilladt dette.

 

 • En udlært ved Devotion Emotion skal respektere andres grænser med sine tillærte færdigheder. Det vil sige at: En udlært ved Devotion Emotion må ikke presse folk til noget, de ikke ønsker at gøre, og en udlært ved Devotion Emotion må ikke gøre noget ved folk, de ikke ønsker.

 

 •  En udlært ved Devotion Emotion skal tage sine tillærte færdigheder seriøse, og må ikke udnytte det tillærte stof til at skabe udfordringer for eventuelle klienter, selv hvis den udlærte mener, vedkommende kan håndtere det. Det er f.eks ikke tilladt at skabe falske minder i klienter, forsøge at indoktrinere klienter eller bruge sin indflydelse uhensigtsmæssig til at skabe negativ påvirkning.

 

 • En udlært ved Devotion Emotion må ikke sprede misinformation om tillært materiale, der eksempelvis kan skade hypnose, NLP eller Devotion Emotion.

 

 •  Det er vigtigt som udlært ved Devotion Emotion at give klienter en passende viden omkring, hvilket arbejde, der udføres, for at skabe tryghed og gensidig tillid. Det er f.eks vigtigt at informere en klient om at NLP og/eller hypnose ikke er farligt, at man ikke kan blive fanget i hypnose-tilstande og at man ikke vil afsløre hemmeligheder mv. man ellers ikke ville under normale omstændigheder.

 

 • En udlært ved Devotion Emotion skal tage udgangspunkt i det tillærte materiale og en udlært ved Devotion Emotion skal overholde og følge de fremgangsmåder, der bliver undervist med hensyn til behandling af eksempelvis klienter.

 

 • En udlært ved Devotion Emotion er altid velforberedt og skal altid gøre sit yderste for at skabe et trygt og seriøst behandlingsforløb med eventuelle klienter. Herunder gælder f.eks at en udlært ved Devotion Emotion altid  skal sørge for at der bliver arbejdet med en klient under passende forhold, og sikre at det er passende, professionelle, hygiejniske, seriøse omgivelser, der arbejdes i.

 

 •  En udlært ved Devotion Emotion skal løbende sørge for at vedligeholde og/eller udvide sine færdigheder.

 

 •  En udlært ved Devotion Emotion må ikke påstå at denne har færdigheder/kompetencer eller beskyttede titler, vedkommende ikke besidder.

 

 •  Det er på ingen måde accepteret for en udlært ved Devotion Emotion at benytte sin position til at skabe tillid til eventuelle klienter, hvorefter at udnytte denne tillid, om dette er seksuelt, økonomisk eller andenvis.

 

 •  Det er ikke tilladt at være erotisk hypnotisør, hvis man er uddannet ved Devotion Emotion. Det er indenfor dette f.eks ikke tilladt som udlært ved Devotion Emotion at indikere erotik eller krops-intimitet, når klienten er under hypnotisk påvirkning eller er dybt i NLP arbejde. 

 

 •  Det er som udlært ved Devotion Emotion ikke tilladt at røre ved en klient på en måde, der kan misforstås af klienten.

 

 •  Det er ekstremt vigtigt for en udlært ved Devotion Emotion at opretholde en professionel distance til klienter. En udlært skal være opmærksom på, om klienter er for knyttede til dem. Hvis en klient bliver for knyttet til den udlærte, og bruger denne som følelsesmæssig erstatning for andet/andre, selv hvis den udlærte ikke har gjort noget for at frembringe dette, skal det professionelle forhold ophøre øjeblikkeligt. Du må ikke opbygge et følelsesmæssigt/personligt forhold til klienter.

 

 • En udlært ved Devotion Emotion må på ingen måde give udtryk for at hypnose, NLP eller andet alternativ behandling er erstatning for professionel lægehjælp mm. hvis klienten har behov for dette. Dette kan kun gøres, hvis den udlærte giver udtryk for at det er dennes egen holdning. Som udgangspunkt er NLP samt hypnose et kraftfuldt supplement.

 

 •  For at sikre høj kvalitet, kan uddannede ved Devotion Emotion  som udgangspunkt ikke bruge deres kompetencer andre steder fra som adgang til forløb eller uddannelser ved Devotion Emotion, der ikke er godkendt af Devotion Emotion. Devotion Emotion kan derfor stolt stå ved kompetenceniveauer ved udlærte.

 

Derudover forventes det at en udlært ved Devotion Emotion overholder dansk lov og/eller den lovgivning der er gældende i det land, den udlærte opholder sig i.