Krystaller og energi

Lad os tale lidt om krystaller og energi…

“Krystaller kan ganske enkelt skabe kraftfuld indvirkning i vores opfattelse samt oplevelse af den 3-dimentionelle verden, men behøver dertil ikke at være en flugt ud af den 3-dimentionelle verden. Pointen må være at krystaller tilbyder særlige vibrationer, der hjælper og skaber muligheder uanset om du fysisk kan se det eller ej. Der vil altid være krystaller, der er nemmere at mærke end andre.”

Ta’ kun hvad du kan bruge, af hvad jeg siger, og kast resten væk. Dette er ment som inspiration til mere fleksibilitet i livet, hvis du kan bruge det til noget.

Krystaller er ikke kun for “søndags-shamaner” eller noget sukkersødt, helse Jesper Fårekylling halløj…
Krystaller er “bærere af energi” og kan skabe mange muligheder. De kan være meget kraftfulde, hvis man fordyber sig i dem. Vi kan nemt gøre verden mystisk og dramatisk, men når alt kommer til alt, er der virkelig ikke noget hokus pokus over krystaller. Put den i lommen og du vil hurtigt adoptere dens energi ind i dit energifelt og bemærke en ændring, afhængig af hvad dit overbevisningssystem tillader dig at opleve. Krystaller er ikke så anderledes en dig selv, da du også bærer på energier, der kan være på mange forskellige måder.
Lidt som hvis du brugte meget tid med en energisk person, bliver du automatisk påvirket til at blive mere energisk, og på samme måde vil du også blive påvirkert af krystallernes forskellige vibrationer…

Krystaller kan både være milde, kraftfulde og bære på gode energier og være direkte skræmmende (dog ikke onde). Krystaller har altid inspireret og hjulpet mennesker. Krystaller bærer dog ikke vores menneskelige verdenssyn og tilbyder dermed mere upåvirkede og ublokerede vibrationer og energistrømninger, der tilbyder et mere fleksibelt perspektiv.
Mange krystaller synes at have sin egen bevidsthed og nogle synes endda også at have personlighed!
Krystaller bærer på energier, og ligesom du i verden kan mærke forskellige energier, er krystaller altså bærere af disse mange forskellige typer energier og virbrationer.

Så hvis du ønsker en særlig ændring i livet vil krystaller altså hjælpe dig med at adoptere denne ændring ind.
Afhængig af hvem du er, og hvad du har brug for, vil krystallernes vibrationer have forskellige effekter på dig.

Man kan ikke tale om krystaller uden at tale om energier og vibrationer… Energier og vibrationer er alting omkring os og i alting omkring os. Krystaller kan bære på energier og vibrationer og dermed kan en krystal ikke noget, du ikke selv kan, men det er et hjælpemiddel til mere indsigt og frihed (dog vil der være energier, der er nemmere at opfange og benytte med krystaller).

Krystaller og særlige sten har altid haft stor betydning for mig. Som ung kom jeg ofte i en krystalbutik og gennem årene anskaffede jeg mig en del fra hele verden og rummet. Jeg har altid følt mig meget knyttet til krystaller og sten, fordi jeg altid har mærket energi og mennesker meget kraftfuldt.

Jeg tror vi alle kan være enige om at verden er meget besynderlig og at der bag facaden ligger mere end hvad vi kan se. Der foregår mange former for vibrationer, elementer, transformationer, synkronisationer samt kommunikation på mange forskellige nivauer i verden, og mellem mennesker og mellem sindet og kroppen også niveauer, der er uden for vores bevidsthed.

Som mennesker lever vi i en 3-dimensionel verden og vi kan ikke altid se og opfange alt det magiske, der eksempelvis ville være endnu mere tydeligt i den 4-dimensionelle verden mm. Det er dermed kort sagt svært at tro på vibrationer og energi, da vi ikke rigtig kan se det med vores øjne i den 3-dimensionelle verden. Men de fleste mennesker vil dog stadig tro på tyngdekraften, selvom den heller ikke kan ses eller månens påvirkning på havet. Jeg har eksempelvis oplevet krystaller, der er så kraftfulde på den menneskelige krop og de kan bremse mennesker i at flytte sig fysisk (som hypnotisør er dette særlig fascinerende for mig). Som jeg ofte beskriver, er jeg altid draget af de mere metafysiske aspekter af krystallernes virkning i modsætning til de mere fysiske.

I den 3 dimensionelle verden kalibrerer, mennesker deres ydre virkelig gennem deres filter i hjernen og energien bliver dermed tolket som syns-vibrationer, lyd-vibrationer, følelses-vibrationer, tanke-vibrationer mm. Alt dette opleves på den måde og bliver generaliseret, udeladt eller forvrænger i filteret i hjernen hvorefter der er tale om en indre oplevelse, indre tilstand, overbevisning og derefter fysiologi. Der er dermed mange led, virkeligheden skal rejse igennem før end den “opleves” og før end mennesker bestemmer sig for hvad de synes, de selv oplever 🙂

Der er mennesker der eksempelvis kan mærke vibrationer og “magi” selvom det ikke kan ses fysisk. Lidt som at nogle mennesker mærker andre menneskers vibrationer og kan kalibrere dem så kraftfuldt at vi taler telepati mm. Krystaller har mange forskellige egenskaber og gør mange forskellige ting.

De fleste mennesker lever meget i den 3-dimisionelle, teknologiske verden og er dermed ofte mere lukket overfor disse elementer og er konstant påvirket af andre energier såsom samfundets normer, andres meninger mm. Dermed er det ikke besynderligt at de ikke mærker det store ved krystaller, hvis de ikke ønsker at lade sig påvirke. Krystaller har nemlig mange forskellige metafysiske egenskaber som kræver et rummeligt sind og større perspektiv sådan at den menneskelige krop kan følge med.

Andre mennesker er mere åben overfor hvad der kan lade sig gøre og inviterer dermed et andet perspektiv ind i livet, der tillader dem at opfange mere mystiske elementer samt vibrationer, eksempelvis gennem deres forstærkede intuition og mange andre elementer. Krystaller kan skabe kraftfuld indvirkning i dit liv, ligesom at alle andre energier kan skabe kraftfuld indvirkning i dit liv. Grunden til at mange dog ikke tillader denne ændring er ofte at man i den 3-dimentionelle verden er mere fokuseret på konkret bevis. Det er en meget fysisk verden hvor synligt bevis er vigtigere end eksempelvis en skiftende fornemmelse eller en ændring i tankerne (selvom dette vil indikere et konkret bevis). De fleste vil dog hurtigt flytte sin bevidsthed over på andre ting og lader altså ikke disse ændringer virke sådan at det kan manifestere sig i den 3-dimensionelle verden.

Det eneste, der afholder dig fra dit mål vil altid være din egen overbevisning… du kan vælge at skifte overbevisning til noget, der støtter dig endnu mere. Men man vil dertil også være uden for den 3-dimensionelle verdens begrænsning, ved eksempelvis at forbinde sig til dybe krystaller – typisk shamansten mm.
Der er også krystaller, der kan give indsigt ind i paralelle virkeligheder og mulighed for selvindsigt på mange forskellige niveauer.
Selvom der er mange høj-vibrationskrystaller, vil det at arbejde med krystaller på ingen måde sige at være ugroundet og uforbunder til jorden, da mange krystaller også bærer på dybe energier. Dertil kan høje og lave vibrations-krystaller opleves forskelligt afhængig af hvor man lever sit liv energimæssigt. Man vil dog benytte grounding krystaller for at bevare jordforbindelsen.

 

Når du tager en krystal op i hånden, og du mærker dens vibration og dens effekt på dig, synes den næsten at virke som en “portal” for dit sind til en parallel virkelighed om du vil. Du behøver dermed ikke skifte virkelighed, du behøver blot at skifte din bevidsthed og dermed er det som om, du næsten skifter din virkelighed og oplever ændringer. Du ændrer ikke din fysiske virkelighed, men du skifter over i en anden version af din fysiske virkelighed, hvor dine problemer er løst for ingen har kontrol over din energi – kun dig selv.

 

Udvalgte krystaller – læs om krystaller

Hvordan virker krystaller? Rens oplad og Programmer

Hvordan mærker man krystal-energi?