Indsigt i magi. (basis)

(Hvad jeg laver er IKKE for alle mennesker… det er primært til folk, der vil udforske deres eget væsen og det meste af det jeg laver bør betragtes som inspiration til selvindsigt. Jeg ønsker ikke at overbevise mennesker om noget – ta’ hvad du kan bruge af hvad jeg siger og kast resten væk.)

Hvad viser billedet?
Billedet er et MEGET simpelt forsøg på at skabe et kanaliserings landkort over “energi” der typisk kanaliseres af forskellige udøvere af magi heriblandt healere og intuitive mennesker. Bemærk venligst at der vil være for mange energier at nævne til at de kunne rummes på en illustration. Dette er derfor er meget simpelt og begrænset illustration.

Hvad er forskellen på lys magi og mørk magi?
Mange vil nemlig med det samme gå ud fra at lys magi er godt og mørk magi er dårligt, men sådan er det nu ikke helt. 

Lys magi er opløftende energi og er generelt anset for at være særlig positivt. Det er dermed energi, der kommer oppe fra og ned i verden som hjælp eller energi, der løfter op.

Mørk magi er tungere (men er ikke dårlig) Tænk på et træ der strækker sig ned i jorden, Når der benyttes mørk magi hentes der energi fra dyden. Mørk magi er ikke opløftende og modsat er modsat lys, dog ikke “ond” Mørk magi kan eksempelvis være godt til at sige fra og sætte grænser. Det stiller dog store krav til selvkontrol og moralsk kompas. Det benyttes ofte til at se sin egen skygge side og dermed skabe transformation. Du har sikkert oplevet mennesker, der altid er søde og bliver udnyttet på af deres godhed, det kan være nyttigt at sætte grænser og lære at sige fra.

Når folk tænker på dårlig energi er der ofte tale om “tomheds-magi” = det er dårlig energi for der er intet lys. Fra naturens side ville det svære til et sort hul, der ælt. Tomheds-magi er grundlæggende ideen om at at hylde tilbagegang og er farlig energi med alt det indebærer.

 

 

Jeg har ofte undgået at drøfte “magi” fordi jeg er har altid set det som noget dybt personligt derfor har jeg ofte valgt andre mere socialt accepteret elementer, men når alt kommer til alt er det meste af det jeg laver ikke lavet til det bevidste sind. 

Mange intuitive mennesker har derfor ofte spurgt ind til dette. Når man fordyber sig i mit arbejde støder man ofte på obskure elementer og mystiske, filosofiske elementer her og der. Når det kommer til den mere mystiske del af det jeg laver såsom eksempelvis energiarbejde og fordybelse i krystaller eller blot mig som væsen spørger spirituelle mennesker og intuitive mennesker mig ofte om jeg laver ”lys” magi eller nærmere mange formoder at jeg er en ”lys” magiker og svaret er grundlæggende nej!

Desværre bliver mange “lys” magikere udnyttet på grund af deres smukke godhed af andre kræfter. På den anden side kommer vi heller ikke udenom at lyst til kontrol og magt ofte er pyntet på af praktiserende ”lys-magikere” men det er naturligvis ofte sagt at en lys magiker, der fordyber sig i påvirkning og opnår kolossal indflydelse ofte er selvretfærdige, da de ofte fravælger sig deres mørke og dermed mulighed for grundlæggende transformation.

Lys “magi” er fantastisk, men fra et metafysisk udgangspunkt er det dog paradoksalt nok en smule langsomt. Nogle gange kan man nemlig ikke vente på “hjælp” udefra (5d lys ind i 3d virkelighed) og nogle gange må man skabe sit eget lys! Og hvis man kun kan bruge resultatet og situationer til fremgang når de indtræffer i en yndig form eller i smukke omstændigheder ja så må man vente længe på sine drømme og lykke.

Ja! Selv i samfundet bliver opløftede elementer såsom beskyttelse af klimaet holdt som en blændende, olympisk fakkel af selvretfærdighed, ofte til yderligere masseproduktion. Som jeg ofte siger… Så snart sugerøret ikke længere er lavet af plastik æder mennesker alt… stof til eftertanke…

Nej jeg benytter ikke udelukkende ”lys” magi. På den anden side er jeg heller ikke direkte udøver af ”mørk” magi. Jeg er opmærksom på at mørk magi ikke er synonym med “ond” eller “dårlig” dog en meget konsekvent energi for at sige det mildt.

Der er dermed stor forskel på en udøvere af mørk magi og direkte “tomheds-magi” (tomheds-energi = energi der aldrig mættes og foretrækker tilbagegang og energi, som jeg ikke vil drøfte eller belyse af indlysende grunde).

Lad mig gentage: Mørk magi er IKKE det samme som tomheds-magi.

Jeg omfavner det, nogle ”Lørdags-shamaner” vil kalde ”grå” magi som er en blanding af begge dele (mørk/lys) men IKKE tomheds-magi for at gøre det utrolig simpelt.

Mit grundlæggende syn på verden udspringer fra dyb intuitiv indsigt om energi, vibrationer og ikke mindst frekvenser og når der tales om “magi” er der tale om energi-arbejde på særlige vibrationer og frekvenser og magi er grundlæggende intuitionens endeløse hav og derfor ikke magi i fysisk form.

Lidt som hvis en person føler sig selvsikker og opnår fysiske resultater! Magien er ikke de fysiske resultater, men følelsen og tankerne (inden de bliver følelser og tanker bør jeg sige og altså inden vi taler om et psykologisk niveau) da følelsen og tanken er på samme energi-frekvens som resultatet. Men dette eksempel læner sig dog mere op af lys magi, der primært har formålet om at skabe lighed mellem energier. Så grå magi ville nærmere være at få og opnå resultater ved at gøre ja selv det, der ikke virker… blot ved at ændre anskuelsen og det er netop det jeg finder fascinerende.

Som de fleste nok kan forestille sig er det nemmere at hjælpe eller inspirere mennesker gennem andre mere socialt accepteret midler såsom hypnose eller “positiv” tænkning, men bag alt dette er der en dybde… “Grå” magi kendes historisk blandt andet som troldmænd under sanskrit navnet Siddha eller nærmere Maha-Siddha da disse benytter sig af især mental perspektiv og primært benytter magi i form af anskuelsen af virkeligheden via deres fleksible udgangspunkt mellem både lys og mørke eller nærmere bagved eller inden situationen er defineret fra et menneskeligt, fysisk udgangspunkt (Maha Siddha kan naturligvis betegne både “lys magi-” og “mørk magi” udøvere). I grå magi benyttes indflydelse mm. især på et mentalt niveau er det grundlæggende selve definitionen samt den indre repræsentation i sindet primært via introspektion, der skaber indflydelsen i 3d virkelighed og fysiske elementer er grundlæggende set blot som argumenter for HVORFOR noget virker! I den forstand kan man sige at alt kan være støttende… ikke om det er positivt eller negativt, men om situationen støtter dig eller ej. En simpel, men acceptabelt udsag kan være “Svagheder kan vendes til styrker” uanset hvordan man ser på verden skaber mennesker deres egen virkelighed og dette er gældende på mange forskellige niveauer – Fysisk, Emotionelt, Energimæssigt og ikke mindst overordnet. Selv på et kvantefysisk niveau er der nu lavet undersøgelser, der beskriver hvordan blot observationen af et eksperiment kan ændre selve resultatet og selve resultatet ændrer sig når det observeres anderledes. Jeg har dog aldrig set det som min opgave at overbevise mennesker om noget. Jeg har stor glæde ved at inspirere mennesker til større fremgang og selvindsigt uanset hvor energien kommer fra og jeg er overbevist om at spørgsmålene er mere kraftfulde end svarene (Jeg har beskrevet meget mere om dette i min bog “Kærligheden Argumenter”). Det er grundlæggende her det starter, man kan sige at indsigter såsom hypnose, NLP eller endda yoga, meditation eller blot alt alternativt har været med til at gøre obskure elementer fra det ubevidste og metafysiske endnu mere modtagelige i den fysiske verden…

Magi og energi vibrationers kompas?
Energi er ikke kun op eller ned eller parallelt. Desværre er det ikke så firkantet og der vil altid være mange forskellige grader og niveauer. Når det kommer til magi typer er det også utrolig begrænsende kun at nævne ”Lys” Mørke” ”Grå” mm. Men fra et menneskeligt perspektiv giver det dog ofte mening.
Hver en type energi kan blive kanaliseret og forstået for dem, der er dybt forbundet til det ønskede aspekt. Ofte vil udøvere specialiserer sig i en bestemt (retning) eller frekvens, da mennesker der kanaliserer og mærker samt fortolker energi fungere som en ”radio modtager”.

Det er dermed ofte besværligt at skabe et menneskelig forståeligt kompas som kan rummes mentalt når det handler om HVOR energien kommer fra, for det er altid utrolig individuelt fra udøver til udøver. Alternative mennesker og mennesker med særlige egenskaber har det ofte med at inddele vibrationerne ind i forskellige frekvenser og det er der nu ikke noget galt i.

Altså en healer, der eksempelvis kanaliserer højere energier. Og eksempelvis en shaman, der kanaliserer dybe jord energier, og hvis de fik spørgsmålet HVOR kommer energien fra ville de kunne pege op eller ned og det giver mening! Dette er dog stadig en utrolig begrænsende måde at se det på og bringer ikke rigtig en grundlæggende forståelse.

Det er nemlig væsentligt at bemærke at alle former for energi kan blive kanaliseret og ofte vælger healere at kanaliserer deres energi fra den lokation eller nærmere fra det aspekt de føler sig mest forbundet til. Aspekterne kan dermed gælde alt, der kan tænkes også selvom det ikke kan rummes mentalt for hvis man kunne rumme det ville man ikke skulle kanaliserer det! Det er dog vigtigt at huske på at eksempelvis lys magi ikke behøver at referere til samme lokation som andre lys magikere, det samme er naturligvis gældende for mørk og naturligvis grå udøvere mm. To lys magikere kan hente deres lys verdner fra hinanden og jeg mener dette er et element, der ofte er ikke er belyst blandt mange udøvere.