E=MDI Evident, Mind, Defined, Influence – “Sindets påvirkning”

Simon er skaber af konceptet “E=MDI” der er inspireret af hypnose.
E=MDI handler kort sagt om sindets indflydelse og handler om kraftfuld indflydelse gennem et særligt “mindset”.

 

E=MDI står for:

 

Evident/Evidence(Fordi der modtages konkret bevis eller synlige resultater).

Mind – (Fordi beviset skabes fra en indre opfattelse og ud fra din indre oplevelse i sindet).

Defined – (Fordi du gennem indre definitioner, indre argumenter opnår konkret bevis).

Influence/Impact – (Fordi du skaber stor påvirkning, indtryk, indflydelse ud fra din sinds definitioner og dermed modtager du konkret bevis og synlige resultater). Du skaber ganske enkelt din egen virkelig ud fra din egen introspektion afhængig af hvordan din indre repræsentation er. Koncepterne handler om at personen med den stærkeste indre repræsentation eller personen med de stærkeste indre argumenter og indre definitioner har størst indflydelse og vil modtage bevis eller konkret synlige resultater ud fra indre definitioner.

E=MDI kan oversættes til 

Bevis på sindets definerede påvirkning

Du kan ikke lære E=MDI andre steder end ved Devotion Emotion. Devotion Emotion ejer konceptet kaldet E=MDI og kun Simon Boye Dalhøj Johansen kan uddanne dig i dette.