Tarot

Træk ét tarotkort herunder

Informationen er generelt ment som underholdning, inspiration til selvindsigt samt udforskning af eget væsen og bør betragtes som sådan. Enhver form for sygdom eller alvorlig lidelse bør behandles ved læge, psykolog og/eller psykiater.

Før du trækker et tarotkort

Bemærk:Kortene kan repræsentere forskellige tidsperioder i dit liv, og det kan også være en blanding af både kort til dig, men også kort, der repræsenterer andre samt omstændigheder. Et typisk eksempel kan være nogen, der eksempelvis har gjort dig uret og dermed kan et eventuelt negativt kort ligeså godt omhandle eksempelvis “karma” overfor dem, frem for en negativ situation for dig. Det handler meget om din egen intuition, for hvad kortene eventuelt kan betyde. Bemærk at det kan være nyttigt at observere symbolikken i de forskellige kort for at fordybe din indsigt. Du har selv dine egne svar! Tarot kan være et kraftfuldt værktøj til selvindsigt på mange forskellige niveauer af virkeligheden. Tarot er en hjælp til at fremkalde indsigt og dermed finde svar gennem din intuition!

Tænk på ét emne og træk ét kort! Træk flere kort hvis du ønsker at fordybe din indsigt, men meningen med kortene er at tage udgangspunkt i det første kort, man trækker. Man bør derfor ikke blot bladre igennem kortene, indtil man får et svar, man vil have! Hvis dit første kort er utydeligt eller tvetydigt eller eventuelt negativt, kan du trække flere kort oveni, for at fordybe indsigten i det første kort. Ingen af kortene bør dog blive tilsidesat, overset eller undervurderet for ellers går ideen med tarot-kort væk! Generelt bør man holde sig til få kort, med mindre man er rigtig trænet i tarot, fordi hvis man blot bliver ved med at lægge oveni, kan man til sidst få misvisende indsigt!

Tænk på ét emne og træk ét kort.

Past – Present – Future (Demo)