Gratis NLP persontypetest

Her kan du teste din NLP persontype og blive klogere på om du er Visuel, Auditiv, Kinæstetisk eller Auditiv Digital.

Test din NLP persontype nu – Gratis NLP Persontypetest

NLP Persontyper foretrukne repræsentationssystem

Her kan du læse om forskellige NLP persontyper foretrukne repræsentationssystem.

Visuel

Her kan du læse mere om NLP persontypen Visuel

Ca. 60 procent af mennesker foretrækker det visuelle repræsentationssystem, og visuel er derved det mest brugte foretrukne repræsentationssystem.
Visuelle mennesker foretrækker at tænke og huske i billeder.
De bruger ofte ord og vendinger såsom: “Se her” “Forstil dig” ”Jeg kan godt se hvad du mener” “Se det på den lyse side” “Hvordan ser det ud for dig?”.
Hvis de tager en lur, kan visuelle mennesker finde på at lægge en åben bog over deres ansigt for at blokere udsigten til alle deres indre billeder.
Visuelle mennesker gør alting meget hurtigt. De går hurtigt, de taler især meget hurtigt og typisk højt, de virker ofte til at have meget energi. Deres armbevægelser er typisk høje og meget synlige når de taler. Visuelle mennesker har meget nemt ved at tage imod instrukser og har dermed nemt ved at lære. Deres indre proces er hurtigere end andre repræsentationssystemer, men dette har dog intet med intelligens at gøre. Billedprocessen i hovedet er blot hurtigere end for eksempel den kinæstetiske proces.
De gør sig ofte bemærkede i rum. Deres håndskrift er typisk hurtig og spids. Udseende er noget af det, der især bliver lagt meget vægt i for en visuel person. De kan nemt finde på at købe noget, blot fordi det ser pænt ud. De har nemt ved at træffe beslutninger og gør det nemt og hurtigt. De har især nemt ved at visualisere og se indre billeder, dette gør meget selvhjælp nemt for dem.
De danner sig hurtigt et førstehåndsindtryk af andre og kan nemt følge med andre i en samtale.
På en ferie er det typisk vigtigt for en visuel person at de er et pænt sted. En flot udsigt og solskinsvejr, der gør det let for den visuelle at se alle de smukke ting.
Deres øjenretning typisk op til siderne.

Auditiv

Her kan du læse mere om NLP persontypen Auditiv

Ca. 20 procent af mennesker er auditive.
Auditive mennesker foretrækker at tænke og huske i lyde.
Auditive mennesker bruger ofte ord og vendinger såsom: ”Hør her” ”Jeg hører, hvad du siger” ”Hvordan lyder det for dig?” ”Hvad siger du til det?”
De bryder sig normalt ikke om at læse og foretrækker lydbøger og musik eller lignende. De har meget nemt ved at tage imod verbale instrukser, hvis blot de kan høre hvad der bliver sagt, men de bliver ofte distraheret af andre lyde.
De lærer nemmest ved at lytte til andre. De foretrækker typisk at have en sparringspartner, de kan snakke til som blot kan lytte til ideerne. De kan især lide at få at vide af andre verbalt at de klarer sig rigtig godt og at de er dygtige. Man kan sige at en auditiv person ofte foretrækker at have folk til at fortælle om vedkommende klarer sig godt, og de kan dermed være en smule afhængige af andre.
Affirmations er især et godt selvhjælpsværktøj, da den auditive skal høre det før den auditive tror det. De kan finde på at tale højt med sig selv og hvis de læser for dem selv inde i hovedet bevæger de typisk læberne.
De kan ofte finde på at holde hånden op til øret i en samtale, når de skal træffe beslutninger som hvis de taler i telefon. De taler meget melodisk og bevæger sig meget rytmisk. De falder nemt for musik hvis rytmen er god eller det blot lyder godt. De lægger typisk hovedet på skrå i en samtale. Deres håndskrift er en blanding af hurtig og blød.
Deres øjenretning er typisk til siden, ud mod ørerne.

Kinæstetisk

Her kan du læse mere om NLP persontypen Kinæstetisk

Ca. 20 procent af mennesker foretrækker det kinæstetiske repræsentationssystem.
Kinæstetiske mennesker foretrækker at tænke og huske i fornemmelser.
De bruger ofte ord og vendinger såsom: ”Bemærk.” ”Kan du fornemme, hvad jeg mener?” ”Det føles rigtigt.” ”Jeg kan godt mærke, hvad du mener.”
En kinæstetisk person behøver ikke nødvendigvis referere til en ”sukkersød” karakter.

Kinæstetiske mennesker har grundlæggende styrker, de kan udnytte til et punkt, der strækker sig længere end andre repræsentationssystemer. De kan have og udvikle en utrolig stærk og dyb situationsfornemmelse og dette er kun begyndelsen – De opfanger det som andre repræsentationssystemer ikke opfanger.
Mange kinæstetiske mennesker har typisk haft det svært tilbage i skolen, men dette har intet med intelligens at gøre. Skolesystemet er ikke indrettet til at inkludere kinæstetiske mennesker. Kinæstetiske mennesker lærer nemlig bedst ved at sidde alene med ting og afprøve ting eller gennem øvelser fysisk. De skal ganske enkelt have fornemmelsen af det, de skal lære. Richard Bandler – en af skaberne af NLP, har flere gange sagt at kinæstetiske mennesker endda er de bedste til matematik.
Deres armbevægelser er typisk bløde og runde, da de viser fornemmelserne i det, de siger – hvis de bruger armbevægelser. Kinæstetiske mennesker kan have meget stor påvirkning på andre mennesker og kan skabe indflydelse meget lidt kan måle sig med, da de har en indlevelse og dybde i ting, samt beskriver ting med hele deres væsen, hvis de folder sig ud. Da mange kinæstetiske mennesker typisk har haft en udfordrende skoletid er det ikke alle kinæstetiske mennesker, der udnytter deres potentiale til det fulde, da nogle typisk kæmper med lavt selvværd med mere.
De har nemt ved at lære og nemt ved at tage imod instrukser, hvis blot de kan få fornemmelsen af hvad det handler om. Deres indre proces er lidt langsommere end andre repræsentationssystemer, men dette har intet med intelligens at gøre – deres indre proces er mere grundig og når en kinæstetisk person har lært noget, har vedkommende et så fast greb at de aldrig glemmer det igen. De har fordelen af at være utrolig gode til at finde og mærke sig selv. De er dem, der først finder sig selv i en nødsituation, hvor der kan opstå panik.
De står ofte tæt på andre i en samtale og responderer positivt i forhold til knus og kram samt kropskontakt. De giver typisk knus. Kinæstetiske mennesker kan nemt finde på at røre ved en vare, for at finde ud af om de vil købe den, også selvom det er et billede. Ofte kan de også blive set sidde og røre ved ting, som for eksempel at sidde med en blyant mellem fingrene til et møde med videre.
En kinæstetisk person har fordelen af at være fokuseret på det mellem linjerne… de opfanger det, der ikke bliver sagt eller vist eller beskrevet. De opfanger følelserne bag ved. De er dermed utrolig gode til at fordybe sig i filosofi, spiritualitet med mere. Ganske enkelt emner, der omhandler følelser og stemninger. Brede emner, som ikke altid giver logisk mening for andre.
En kinæstetisk person kan være meget langsom til at tage imod verbale instrukser, men på samme tid også utrolig hurtig til at opfange hvad det handler om. Det kræver ganske enkelt at den kinæstetiske har fornemmelsen af hvad det handler om.
I en samtale kan de hurtigt få fornemmelsen af hvad det handler om uden ord eller billede, de mærker sig ganske enkelt frem. I nogle situationer kan det også være svært at finde den fornemmelse, de leder efter, men hvis de kan finde fornemmelsen, har de virkelig fat i alt, de ønsker at foretage sig. De kan dermed forstå ting endda hurtigere end visuelle, der grundlæggende bliver anset som det hurtigste repræsentationssystem. Den kinæstetiske proces i hjernen er en smule langsommere end andre, men det afgørende er ganske enkelt om de kan få fornemmelsen af det, de ønsker at lære.
Øjenretning ned mod deres egen højre.

Auditiv Digital

Her kan du læse mere om NLP persontypen Auditiv Digital

Auditiv Digital er en undergruppe af de auditive. De auditive udgør ca. 20 procent af mennesker, og auditiv digital er blot en lille del af disse 20 procent.
Auditiv digitale mennesker foretrækker at tænke og huske i ord samt logik.
De bruger ofte ord og vendinger såsom: ”Det forstår jeg godt” ”Det giver mening” ”Det er logisk” ”Hvad mener du?” ”Forstår du hvad jeg siger?” ”Det er funktionelt”.
Nogle hævder at auditiv digitale mennesker er et resultat af den nye digitale tid. De er meget opmærksomme på hvad der giver logisk mening og de er utrolig strukturerede.
Hvis de skal lære noget lægger de meget vægt i fakta og lærer bedst ved at få klar besked. Og med det menes der konkret – klar – tydelig – struktureret – logisk – forklaring – ingen udenomssnak.
Skal de lære noget eller blot fordybe sig i noget er det for eksempel ikke unormalt for en auditiv digital person at forlange – En gennemarbejdet, struktureret handleplan i punktform, trin for trin, hvor der er aflagt konkret bevis, årstal samt mange referencer på, hvad de skal beskæftige sig med. På den måde lærer de nemt selv og bør ikke forstyrres.
De kan være utrolig dygtige hvis ting giver logisk mening og hvis ting er i struktur, også selvom det ikke er pakket pænt ind i billeder eller lyd eller har en særlig fornemmelse. Der er for eksempel ekstreme eksempler på AD’er der har lært sprog ved at studere retskrivningsordbøger på egen hånd. De behøver ganske enkelt ikke alt det udenom. De er typisk meget dygtige til at håndtere data, information og holde styr på alt struktur.
De har selv utrolig nemt ved at snakke og gøre sig forståelige. De er utrolig dygtige til at holde foredrag og gøre sig forståelige – tilbage i skolen er de ofte dygtige, men kan have det svært socialt. De har ofte svært ved at forstå andres repræsentationssystemer hvis andre ikke forklarer sig tydeligt. De falder typisk kun for noget, hvis det giver logisk mening og det skal passe ind i deres liv.
Deres håndskrift er typisk let forståelig samt struktureret.
De kan finde på at tale næsten professionelt i private sammenhænge.
Knus og kram er typisk ikke noget, de foretrækker. De står og sidder meget ”korrekt” og taler enormt struktureret og typisk uden fejl. Det auditiv digitale repræsentationssystem bliver ofte anset for at være noget mere skeptisk end andre repræsentationssystemer.
De bliver ikke så følelsesmæssigt påvirket af daglige situationer som andre repræsentationssystemer. De har typisk struktur i alt lige fra tøj til blyanter, de kan finde på at stille op på række og i størrelsesorden. Det er meget normalt for en AD’er at have et rent hjem og selvom det ikke altid er således har de ofte en minimalistisk livsstil eller simpel og funktionelt. Det er heller ikke unormalt for en AD’er at organisere sine bøger i alfabetisk rækkefølge. De har struktur i alt lige fra madlavning, opvask til hvordan de bruger deres penge.
Undertekster på film er noget, de typisk lægger meget vægt på.
I en samtale fokuserer de udelukkende på ord og sætninger samt logik (man kan sige at der nærmest er undertekster på samtalen de er i, som hvis det var en film – de læser ganske enkelt ordene andre siger – ord for ord – mens de taler med sig selv inde i hovedet og søger konkret, logisk mening og betydning, og de fokuserer ikke så meget på det mellem linjerne).
De er utrolig dygtige til datahåndtering og til alt der indebærer struktur og system.
De opfanger nemt sætninger, der ikke giver mening og som er udtalt forkert.
De taler meget med sig selv og har en virkelig aktiv indre dialog.

Deres øjenretning er ned mod deres egen venstre.

Gratis NLP persontype test

Er du Visuel? Auditiv? Kinæstetisk? Eller Auditiv Digital?

Test din NLP persontype her: Gratis NLP persontype test

Download danske guidet hypnose lydfiler til mere selvværd og succes. Landets mest unikke hypnose lydfiler til håndtering af stress, angst, depression, ptsd, ubehagelige fornemmelser og negative samt begrænsende tanker. Hypnose lydfilerne virker og hjælper på opnåelse af dybere forbindelse til det ubevidste sind via selvhypnose hvor forholdet mellem krop og sind forstærkes, og du kan opdage ukendte ressourcer og fremkalde dine bevidste såvel som ubevidste iboende styrker samt unikke egenskaber i mange livsområder.
Se mere om Hypnose lydfilerne her: Guidet hypnose lydfiler

NLP uddannelser

Vil du være Certificeret NLP Practitioner eller Certificeret NLP Master Practitioner?

NLP-persontype-test-NLP-persontyper-NLP-personlighedstest

Vil du være coach og lære at hjælpe mennesker med at overkomme forskellige udfordringer i livet? Vil du have overblik og endnu mere indflydelse i kommunikationen?
Bliv certificeret NLP Practitioner ellercertificeret NLP Master Practitioner(Også mulighed foronline undervisning). NLP vil kort sagt gøre enhver form for kommunikation lettere. Du vil lære hvordan du coacher dig selv og andre med NLP – hvordan du skaber mere enighed i din kommunikation, samt hvordan du benytter både simple samt avancerede NLP teknikker til at frisætte ressourcer. Start din NLP uddannelse med det samme! Bliv NLP Practitioner her:
NLP uddannelse online fjernundervisning

Lær Hypnose

Vil du lære hypnose? (Mulighed for fjernstudie/fjernundervisning)

Hypnose er et ganske spændende fænomen og element, der ikke behøver at være svært at lære. Der lægges vægt på et spændende og lærerigt forløb. Lær hypnose og lær at skabe kraftfuld indflydelse. Se mere om studie i hypnose her: Lær hypnose