NLP Practitioner uddannelse online med fjernundervisning
Vil du være certificeret NLP Practitioner?
Se mere her: NLP Practitioner uddannelse

 

NLP opslag og teknikker –
NLP modeller samt koncepter

(
Bemærk dette er KUN udvalgte NLP teknikker på NLP Practitioner
samt NLP Master Practitioner niveau
)

Vil du vide mere omkring hvad NLP er? Klik her: Hvad er NLP?

NLP Øjenretninger

Hvad betyder øjnretningerne i NLP?

Ud fra øjenretningerne kan der blandt andet afdækkes hvordan hjernen samt sindet arbejder
og hvilke repræsentationssystemer der er aktive.

VS – Visuel Skaber (Billeder konstrueret)

VH – Visuel Husker (Billeder husket)

AS – Auditiv Skaber (Lyde konstrueret)

AH – Auditiv Husker (Lyde husket)

K – Kinæstetisk (Fornemmelser/følelser mm.)

AD – Auditiv Digital (Indre dialog – logik mm.)

 

NLP forudsætninger

Udvalgte NLP forudsætninger. NLP forudsætningerne benyttes når der arbejdes med NLP for at sikre en bedre kommunikation, samt et bedre og mere støttende udgangspunkt.

 • Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden.
 • Respekt for andre menneskers model af verden.
 • Det er mig som styrer mit sind, og dermed mine resultater.
 • Der eksisterer kun feedback, ikke fejltagelser.
 • Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.
 • Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får.
 • Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge for at nå deres mål.
 • Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible.
 • Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport.
 • Enhver situation indeholder flere valgmuligheder, så hvis noget ikke virker, så gør noget andet.
 • Krop og sind påvirker hinanden.
 • Min adfærd er ikke min identitet.
 • Mennesker gør det bedste de kan. Min nuværende adfærd har været den bedste indtil i dag.
 • Vi er alle en del af et større system.
 • Landkortet er ikke det samme som landskabet.
 • Hvis det er muligt i verden, er det muligt for mig.

NLP arbejdsmodel

NLP arbejdsmodellen er modellen, der arbejdes ud fra når der arbejdes med NLP – dette er både gældende for NLP coaching samt terapi med mere.

Smart – Modellen

I NLP benyttes smart-modellen til coaching samt målsætning med mere.

 

Filteret i hjernen – G.U.F

I filteret i hjernen bliver alt information Generaliseret, Udeladt, Forvrænget – Der benyttes ofte forkortelsen G.U.F for generalisering, udeladelse, forvrængning.

 

Submodaliteter

Kort sagt – hvordan den indre oplevelse af noget opfattets.
(bør ikke forveksles med det foretrukne repræsentationssystem.)

V, A, K

 • Visuel, Billeder
 • Auditiv, Lyde 
 • Kinæstetisk, Fornemmelser

 

Foretrukne repræsentationssystem

Den måde hjernen foretrækker at håndtere information på.
(Persontyper)

 • Visuel, Billeder
 • Auditiv, Lyde
 • Kinæstetisk, Fornemmelser
 • Auditiv Digital (AD), Ord samt logik og mening

 

Model af verden/kort over verden

Arbejd på den andens model af verden.
(Vi har hver vores model af verden. Bring ikke egen model ind.

 

Metaprogrammer

Grundlæggende drivkraft f.eks værdier

 

Meta Modellen

Specifik (vær særlig opmærksom på filteret samt hvad personen generaliserer, udelader og forvrænger.

 

Milton Modellen

Kunstnerisk uspecifik. Tranceinducerende/hypnotisk sprogmønstre.
(chunking + sproglige forudsætninger)

 

Hjernens frekvens

Beta – Aktiv

Alpha – Reflekterende

Theta – Meditation

Delta – Dyb søvn

 

Chunke op og chunke ned

Chunke op – Uspecifik (Man)

Chunke ned – Specifik (Jeg)

 

Læringstilstand

“Learningstate” også kendt som “Hakalau”. Synet bredes ud så hjernen slapper af og dermed indfanger mere information (Styrkelse af sanserne).

 

Tidsopfattelse

In time – Fordybelse i nuet

Through time – Overblik

 

NLP Tidslinjeøvelse

En fiktiv tidslinje, der kan skabe forandringer ved at pace og leade personen frem eller tilbage for at få adgang til nye ressourcer samt håndtere indre blokeringer med mere.

 

Metafor og sammenligning

Metafor = Du er et træ, der blæser i vinden

Sammenligning = Du er som et træ, der blæser i vinden

 

Problemløsning

Indenfor NLP benyttes problemløsning til hurtigt at finde frem til “Hvad kan vi blive enige om?” gennem at skabe rapport samt at placere sig mellem de to uenige parter med mere.

Johari vinduet

Johari vinduet bliver ofte indraget i NLP.
Det giver ganske enkelt overblik over at der er ting du ikke ved om dig selv og andre.

Association og Dissociation

Det er vigtigt at kunne kende forskel på at være levet ind i noget og tage afstand fra eksempelvis indre billeder og indre oplevelser.

Reframing

Ændre din indre oplevelse. (omdefinering)

Ressourcecirkel

En fiktiv cirkel, du kan tilføre ressourcer til for at finde mere motivation, handlekraft samt flere ressourcer.

Swish modellen

En hurtig måde at ændre tilstand på.

Vikar modellen

Byt roller med klienten.

Kalibrering

At indfange information uden at tolke samt analysere.

Ankring

Gemme/fremkalde en bestemt tilstand.

Aktiv lytning

Være nysgerrig på at forstå frem for at lytte med ørerne. Gentage, opsummere, nikke/kropssprog.

Disney Modellen/ kreativitets modellen

 • Drømmer – åben overfor ideer – ubegrænset
 • Realisator – hvordan skal det så virke?
 • Kritiker – kan dette overhovedet lade sig gøre?

Logiske niveauer

1 Omgivelser – Hvor er du?

2 Adfærd/handling – Hvad gør du?

3 Evner/færdigheder – Hvad kan du?

4 Værdier/overbevisninger – Hvad er du overbevist om?

5 Identitet – Hvad/hvem identificerer du dig med?

6 Vision – Hvad vil du nu i fremtiden?

Lead system

Det styrende af V.A.K

Sandwich Modellen

Feedback – modellen

 • 3 positive ting
 • Det vil være endnu bedre hvis….
 • Generelt mener jeg du er god

Nøgle Modellen

Nuværende tilstand

Ønskede tilstand

Grund/årsag til nuværende tilstand

Ligevægtskabende ressourcer

Effekten af forandringerne

Sproglige forudsætninger

Eksempel:
Skal vi spise kage før eller efter filmen? – forudsætter at der skal spises kage.

Pace og Lead

Følge og føre

Opfattelsespositioner

1,2,3

Traume fobikur

Dobbelt dissociering

Rapport

god kontakt/ god kemi

(Matche/mirror)

Skala

1-10

 Danske NLP hypnose lydfiler til mere selvværd, selvtillid

Download danske guidet NLP hypnose lydfiler til mere selvværd og succes. Landets mest unikke hypnose lydfiler med NLP til håndtering af stress, angst, depression, ptsd, ubehagelige fornemmelser og negative samt begrænsende tanker. NLP hypnose lydfilerne virker og hjælper på opnåelse af dybere forbindelse til det ubevidste sind via selvhypnose hvor forholdet mellem krop og sind forstærkes, og du kan opdage ukendte ressourcer og fremkalde dine bevidste såvel som ubevidste iboende styrker samt unikke egenskaber i mange livsområder.
Se mere om NLP hypnose lydfilerne her: Guidet hypnose lydfiler

 

Vi håber du indser fordelene ved NLP Practitioner uddannelsen som fjernundervisning

 • Du vil komme igennem det samme pensum som ved ethvert andet NLP uddannelsessted samt ved Devotion Emotions fysiske NLP uddannelser – Forskellen er blot at du kan studere det hjemmefra!
 • Online verdenen er kommet for at blive og da mange uddannelsessteder, universiteter, institutter med mere benytter sig mere og mere af fjernundervisning, samt online selvstudie ser vi det som en god mulighed for at skabe et forløb, der både er lærerigt, spændende samt tilpasset mere til dine behov.
 • Der lægges vægt på en høj standard som ved ethvert andet uddannelsessted – Forløbet vil være ganske grundigt og du vil have mulighed for at fordybe dig dybt i NLP – Forløbet beskæftiger sig endnu dybere med NLP end man typisk vil gøre andre steder!
 • Gennem forløbet bliver du kontrolleret i dit arbejde af en certificeret NLP Trainer i overensstemmelse med de internationale NLP standarder, der har arbejdet med NLP professionelt i mange år – og ikke kun har undervist det.
 • Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at du opnår høje kompetencer indenfor kommunikation på et passende niveau og gradvist bevæger dig frem til mere avanceret læringsstof, sådan at uddannelsen ikke bliver “overvældende”.
 • Du vil opleve hvordan forløbet er tilrettelagt ganske simpelt, lærerigt og lige til at gå til.
 • Med en NLP uddannelse indenfor emner såsom: kommunikation, coaching, problemløsning og endda organisationsudvikling er du klædt godt på til at kunne håndtere en lang række situationer i livet endnu mere frit – både privat, men også professionelt.
 • Du har fordelen af selv at bestemme hvornår du vil arbejde på din uddannelse. Som udgangspunkt er forløbet designet til at du som minimum bruger 120 timers studietid.
 • En NLP uddannelse er en seriøs beslutning. Efter forløbet vil du være klædt godt på til at kunne arbejde professionelt med mennesker i form af coaching med mere og være tryg samt kompetent til at benytte dine færdigheder, eller du kan benytte NLP uddannelsen som et kraftfuldt supplement til eventuelle andre kompetencer – en NLP uddannelse er som udgangspunkt altid godt på dit CV!

 

SeriøstLærerigtLigetil

 • Du vil få større overblik i kommunikationen mellem mennesker.
 • Du vil opnå endnu flere færdigheder, der vil give dig større indflydelse blandt andre.
 • Du vil lære hvordan du coacher dig selv og andre effektivt.
 • Du vil få stort overblik over hvordan krop og sindet påvirker hinanden.
 • Du vil lære endnu mere om hvordan dine indre processer skaber indflydelse i den ydre kommunikation.

 

NLP uddannelse ved Devotion Emotion

Bliv NLP practitioner og certificeret som NLP Practitioner.
Se mere om NLP uddannelsen her: NLP practitioner uddannelse