Hvad er “Empath” i modsætning til særlig sensitiv

Empath og særlig sensitiv er IKKE det samme!

Jeg modtager mange forskellige spørgsmål i dette område så jeg tænker jeg vil beskrive det lidt nærmere.

Når jeg ofte taler om særlig sensitive mennesker mener jeg egentlig ikke kun særlig senstive, men nærmere mennesker der særligt mærker energier, mennesker og eksempelvis krystaller MEGET stærkt dertil mener jeg også “Empath” mennesker mv.

Jeg vælger dog ofte kun at bruge betegnelsen “Særlig sensitive” fordi det er hvad det fleste mennesker kender, forstår og/eller har hørt om. Men i virkeligheder mener jeg både Empath og særlig sensitive mm. 

Nu vil jeg kort gennemgå hvad forskellen er på særlig sensitiv og empath.

Hvad er særlig sensitiv? (I klassisk forstand)

At være særlig sensitiv vil grundlæggende sige at være let påvirkelig overfor ændringer i omstændigheder og adfærd. Særlig sensitiv refererer ofte til at blive påvirket af justeringer om det er menneskers adfærd eller handlinger. Det er ikke unormalt at mennesker bliver særlig sensitive efter eksempelvis en negativ oplevelse mm. Særlig sensitive mennesker bliver kort sagt ofte påvirket af ting stærkt. Det er det. Hvis man skal se mere metafysisk på det, kan det beskrives lidt som huller i ens aura, der gør at ens energifelt bliver let påvirket. Huller i ens “aura” kan naturligvis dække over en lang række mere jordbundne elementer såsom kroppen, der husker mange forskellige oplevelser da psyken ikke kun finden i sindet, men i hele kroppens nervesystem via neuroerne. Bemærk venligst krop og sind påvirker hinanden. At være særlig sensitiv betyder ikke at man kan mærker flere ting eller ting mere nuanceret. Det betyder ganske enkelt, at man mærker ting stærkt, men ikke at man mærker mere detaljeret.

Hvad er “Empath”? 

Empath er ikke det samme som at være “særlig sensitiv”. Og det skal også nævnes at særlig sensitiv og Empath ikke er det samme som at være kinæstetisk. (Kinæstetisk vil sige at ens hjerne foretrækker at tænke og huske i fornemmelser frem for lyde eller billeder eller ord). Men bemærk  at være empath er IKKE det samme som at være særlig sensitiv eller kinæstetisk.
At være “Empath” vil heller ikke siger at være særlig empatisk og det refererer ikke til en “Jesper fårekylling” karakter. Når mange hører ordet “empath” tænker mange naturligvis at det må betyde at man er særlig empatisk, men det er ofte misvisende, da man ikke nødvendigvis er mere sød eller følsom.

At være Empath vil grundlæggende sige at mærke menneskers energier MEGET stærkt og meget stærkere end “særlig senstive” og på en helt anden måde.

At være Empath vil sige at man har evnen til at “leve i andre mennesker” eller mere simpelt indleve sig i andre. Bemærk der er stor forskel på at kunne forstå andre mennesker og kunne sætte sig ind i andre menneskers tænker og blot fordi man kan dette betyder ikke nødvendigvis at man er empath. Empath mennesker kan nemlig mærke skjulte transaktioner mellem mennesker og nogle kan kommunikere mellem linjerne.

Det skal siges at empath IKKE er et NLP koncept og det er ikke en del af NLP, men den måde empath mennesker “virker” på kan bedst beskrives som elementet “implicit modellering” der undervises på højere niveauer af NLP.

At være empath vil sige at man mærker andre menneskers energier fordi man altid indlever sig i andre mennesker eller lever i andre mennesker og mærker hvad de mærker helt automatisk. De fleste empath mennesker bliver ofte drillet i skolen fordi de har svært ved at sige fra og tager ofte for meget hensyn til andre.

Der er ikke i sig selv noget galt med betegnelsen “særligt sensitiv” men det, der er et problem er, når jeg tit og ofte hører folk bruge betegnelsen “særligt sensitiv” som en måde at betegne at de mærker mere end andre, eller som en mirakel-betegnelse, der kan forklare mere. end det reelt set kan. Ordet er ikke så sigende, som det måske lyder, og mange mennesker lægger mere/andet i det, end hvad det virkelig er.

Jeg har kendt mange mennesker, der har har fået at vide (efter mange samtaler og tests), at de er særligt sensitive. Det er de jo også, men mange af disse særligt sensitive mennesker, jeg kender/har kendt kan ikke mærke stemninger i rum, spændinger mellem folk, skjulte transaktioner osv. Empath mennesker kan mærke utrolig detaljeret og nuanceret og kan kalibrere fornemmelser og adfærd i andre mennesker automatisk.

Empath mennesker der ikke forstår deres egen “egenskab” kan ofte komme i problemer fordi de mærker andre folks følelser og tanker mv. Hvis en anden person træder en empath over tæerne, vil empathen ofte ikke sige fra eller svare igen, fordi de mærker stærkt, hvilken effekt et hårdt ord kan have på deres samtalepartner (ofte stærkere end den anden person) og bliver derfor ofte udnyttet trådt på, fordi de ikke siger fra overfor mennesker, der behandler dem uretfærdigt. Det kan virke meget unaturligt og i nogle tilfælde forkert at sige fra når man er Empath.

Det er vigtigt for en empath at lære at beskytte sin egen energi og det er kritisk vigtigt at lære at sætte grænser.

Empath mennesker er utrolig gode til at gennemskue mennesker  og foretrækker typisk at være væk fra andre mennesker eller at se mennesker i små mængder. En empath vil typisk hurtigt registrer samt  undgå dårligt selskab, men oplever grundlæggende problemer fordi det ofte  “føles” forkert at sige fra til andre mennesker. 

En særlig sensitiv person vil ikke kunne fornemme andre mennesker i samme omfang som en empath og kan dertil eksempelvis komme i dårlig selskab fordi de ikke mærker nuancerne når der eksempelvis tales med to tunger.

“Empaths” skal dertil også lære at passe på deres egen energi da der findes mennesker i verden, der dræner deres energi og disse mennesker er populært kaldt  “energi vampyrer”. Energi vampyrer er endda i nogle tilfælde “Empath” mennesker, der via skjulte transaktioner dræner andre “empaths” for deres energi.

At være empath vil ikke sige at være asocial, men mange empath mennesker vælger at være mere alene for at beskytte egen energi. Empath mennesker er grundlæggende utrolig social begavet da de teknisk set mærker meget og mærker detaljeret og nuanceret.

Det er vigtigt at understrege at empath mennesker ikke er mere følsomme eller ømskinnet og bliver ikke mere triggeret af omverdenen.   

Mange af hypnose lydfilerne fra Devotion Emotion kan støtte både Empath mennesker og særlig sensitive med mere selvindsigt og personlig udvikling gennem udforskning af eget væsen. Hypnose lydfilerne vil dertil være ekstra kraftfulde for de der særligt mærker energier og vibrationer.

Guidet hypnose lydfiler