NLP teknikker/modeller samt koncepter

(Bemærk dette er KUN udvalgte NLP teknikker på NLP Practitioner samt NLP Master Practitioner niveau)

NLP Øjenretninger

(Se billede nedenfor)

VS – Visuel Skaber (Billeder konstrueret)

VH – Visuel Husker (Billeder husket)

AS – Auditiv Skaber (Lyde konstrueret)

AH – Auditiv Husker (Lyde husket)

K- Kinæstetisk (Fornemmelser/følelser mm.)

AD – Auditiv Digital (Indre dialog – logik mm.)

NLP arbejdsmodel

 • Skab rapport
 • Indsaml information
 • Sæt mål (Smart)
 • Tilføj/frisæt ressourcer (valg af metode/teknik)
 • Future pace

Smart – Modellen /Smartøf

 • Specifik
 • Målbart
 • Attraktivt
 • Realistisk
 • Tid
 • +
 • Økologi
 • Formuleret i positiv nutid
  Neuron – Hurtigt overblik over nerveceller

Filteret i hjernen – G.U.F

Generalisering, Udeladelse, Forvrængning

Submodaliteter

V, A, K

Visuel, Auditiv, Kinæstetisk

Fortrukne repræsentationssystem

Visuel, Auditiv, Kinæstetisk, Auditiv Digital (AD)

 

 

Model af verden/kort over verden

Arbejd på den andens model af verden.
(Vi har hver vores model af verden. Bring ikke egen model ind

Metaprogrammer

grundlæggende drivkraft – f.eks værdier

Meta Modellen

– specifik

Milton Modellen

– Kunstnerisk uspecifik – Tranceinducerende/hypnotisk sprogmønstre.

Hjernens frekvens

Chunke up og chunke ned

– Uspecifik (Man)

– Specifik (Jeg)

Læringstilstand

“learningstate” også kendt som “hakalau” Synet bredes ud så hjernen slapper af og dermed indfanger mere information. (sanserne bliver forstærkede)

Tidsopfattelse

In – time

Through – time

NLP Tidslinjeøvelse

Metafor og sammenligning

Metafor = Du er et træ, der blæser i vinden

Sammenligning = Du er som et træ, der blæser i vinden

 

Problemløsning

Johari vinduet

Association og Dissociation

Reframing

Ressource cirkel

Swish modellen

Vikar modellen

Byt rollen med klienten

Kalibrering

At indfange information, uden at tolke samt analysere.

Ankring

Gemme/fremkalde en bestemt tilstand.

Aktiv lytning

Være nysgerrig på at forstå frem for at lytte med ørerne. Gentage, opsummere, nikke/kropssprog.

Disney Modellen

Drømmer

Realisator

Kritiker

Logiske niveauer

1 Omgivelser – Hvor er du?

2 Adfærd/handling – Hvad gør du?

3 Evner/færdigheder – Hvad kan du?

4 Værdier/overbevisninger – Hvad er du overbevist om?

5 Identitet – Hvad/hvem identificerer du dig med?

6 Vision – Hvad vil du nu i fremtiden?

Lead system

Det styrende af V.A.K

Sandwich Modellen

Feedback – modellen

3 gode ting

det vil være endnu bedre hvis….

Generelt mener jeg du er god

Nøgle Modellen

Nuværende tilstand

Ønskede tilstand

Grund/årsag til nuværende tilstand

Ligevægtskabende ressourcer

Effekten af forandringerne

Sproglige forudsætninger

Skal vi spise kage før eller efter filmen?

Pace og Lead

Følge og føre

Opfattelsespositioner

1,2,3

Traume fobikur

Personen ser sig selv ude fra gennem øvelse hvor personen ser sig selv i en biograf.

Rapport

god kontakt/ god kemi

Skala

1-10