Hvad er NLP?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro
Nerver og hjernens påvirkning gennem sanserne.

Lingvistisk
Sprogets indflydelse på sanserne i os selv og andre.

Programmering
Kort sagt – Den indre struktur og det indre system, vi bevidst og ubevidst har gennem sanserne og hvordan vi programmerer os selv i en ressourcefuld eller ikke ressourcefuld tilstand.

NLP kaldes også “Programmering af hjernen og nervesystemet via sproget”.

NLP udvikler sig stadig i dag og der kommer løbende nye modeller og teknikker i takt med at videnskaben udvikler sig.

Richard Bandler og John Grinder
NLP blev skabt i begyndelsen af 1970’erne af Richard Bandler og John Grinder. Richard Bandler var psykologistuderende og John Grinder var sprogforsker. Richard Bandler og John Grinder satte sig for blandt andet at modellere tre utrolig succesfulde terapeuter:

Virginia Satir (Familie terapi)
Milton H. Erickson (Hypnose terapi) – Verdens første kliniske hypnoseterapeut.
Fritz Perl (Gestalterapi)

Richard Bandler og John Grinder ville undersøge om der var særlige sprogmønstre der var afgørende for de tre succesfulde terapeuters resultater og om der var særlige strategier disse tre benyttede sådan at det kunne sættes ind i bestemte modeller.
NLP blev således skabt ved at modellere og ved at undersøge mennesker, der havde udviklet særlige færdigheder og kompetencer og ud fra disse studier er grundlaget for NLP skabt. NLP indholder en lang række modeller samt teknikker.
Virginia Satir påvirkede blandt andet Metamodellen. Fritz Perl havde mere indflydelse på opfattelsespositioner.

Ved Milton Erickson fandt man hypnotiske sprogmønstre, der fremkaldte trance-tilstande. Dette påvirkede Milton Modellen.
Mange andre har naturligvis også haft indflydelse på NLP og NLP har uden tvivl haft indflydelse på en lang række områder indenfor blandt andet kommunikation, terapi mm. Det er ganske nemt at se hvordan mange andre områder er blevet inspireret af NLP – hvor NLP uden tvivl har sat sine spor.

Kritik af NLP
NLP har som meget andet naturligvis også gennem årene mødt kritik, men kritikken går primært mere på bestemte udøvere frem for det videnskabelige, der bliver stillet spørgsmålstegn ved. Alt i alt har det meget at gøre med den enkelte udøver, og kompetenceniveauet. NLP kan virke utrolig effektivt på mange forskellige udfordringer i livet, hvis udøveren er god til at benytte NLP og dets teknikker samt koncepter.

NLP bliver hyppigt brugt i mange forskellige områder såsom:
Hypnose, terapi, kommunikation, ledelse, konflikthåndtering, coaching, efterretningstjeneste, underholdningsbranche, optrædende kunstnere, spindoktor og mange flere – NLP henvender sig uden tvivl til alle, der ønsker at få endnu mere ud af livet.