admin/ november 22, 2017/ Uncategorized

Fortrukne repræsentationssystem og rapport

Lad os tale lidt om fortrukne repræsentationssystem og rapport.

Dette er et kæmpe stort emne og enormt dybdegående, så lad mig beskrive det grundlæggende.
Når der inden for NLP tales om fortrukne repræsentationssystemer er der tale om den måde som et menneskes hjerne foretrækker at arbejde og tænke på. Bemærk at disse kan skifte fra den ene situation til den anden. Der er altså ikke tale om at beskrive et menneske kun som det ene eller andet, men nærmere hvordan personens hjerne og sind tænker og arbejder lige nu eller for det meste.

Husk venligst at dette kan variere konstant. Derfor kaldes det “Fortrukne repræsentationssystem” fordi der er altid et system, der er fortrukket frem for andre. Når du har kendskab til andre menneskers fortrukne repræsentationssystem vil du nemmere kunne skabe god kommunikation med dem. Den gode kommunikation opnår du ved at tale ud fra samme repræsentationssystem som den person du taler med.

De fortrukne repræsentationssystemer:

V,A,K + AD

Visuel – Auditiv – Kinæstetisk + ( Auditiv Digital)
Der findes en underkategori under de auditive, der kaldes Auditiv Digital.
Størstedelen af mennesker er visuelle, og tænker samt husker i billeder.
Auditive mennesker tænker og husker i lyde. Kinæstetiske mennesker tænker og husker i fornemmelser, samt følelser. Auditiv Digitale mennesker har tendens til at tænke i ord og søge logik.

Øjenretninger

Når du kommunikerer med et andet mennesker kan du blandt andet afdække personens fortrukne repræsentationssystem blot ved at observere personens øjenretning.

Hvis den person du taler med kigger meget og gentagende:
Op til højre (Din højre) – Husker personen i billeder (Visuel)
Op til venstre (Din venstre) – Skaber personen billeder (Visuel)
Ud til højre side (Din højre) – Husker personen i lyde (Auditiv)
Ud til venstre side (Din venstre) – Skaber personen lyde (Auditiv)
Ned til deres egen venstre – Har personen en indre dialog (Auditiv Digital)
Ned til deres egen højre – Mærker personen efter i fornemmelser (Kinæstetisk)

Ord til afdækning af fortrukne repræsentationssystem
Du kan også ganske nemt afdække personens fortrukne repræsentationssystem blot ved at lytte til personens ord og sætninger. Ord fortæller hvordan hjernen tænker og ikke hvad hjernen tænker.

Hvis du hører personen bruge sætninger såsom:
“Prøv at hør her!” (Auditiv)
“Prøv at se her” (Visuel)
“Prøv at bemærk” (Kinæstetisk)
“Det forstår jeg godt” – “Det vil jeg lige tage til efterretning og forholde mig til” (AD – Auditiv Digital)

Andre korte måder at afdække fortrukne repræsentationssystem.
Visuelle mennesker benytter ofte mange armbevægelser, de tegner nærmest i luften hvad de forklarer.
Auditive mennesker har ofte rytmiske bevægelser i kroppen, som om personen lytter til musik.
Kinæstetiske mennesker lægger ofte hånden på sig selv når de taler.
Auditiv Digitale mennesker er meget systematiske. De lægger mere vægt i selve ordene, der bliver brugt, end konteksten.

Du opnår bedst rapport ved at matche og spejle personens repræsentationssystem.
Rapport er svaret på god kemi. Rapport er kort sagt god kommunikation og er meget mere end blot at matche personens repræsentationssystem.
Ved at skabe god rapport, skaber du mere enighed i kommunikationen, og folk vil være mere tilbøjelige til at følge dine ideer.

Rapport er ganske enkelt at matche den anden person. Udover at matche de foretrukne repræsentationssystemer, er det også vigtigt at matche personens kropsholdning, stemmerytme, talehastighed, bevægelser mm.
Det er meget vigtigt for enhver, der gerne vil benytte NLP samt opnå bedre kommunikation ikke at undervurdere effekten ved rapport. Rapport sker hele tiden mellem mennesker, der har en god kommunikation, de opdager ikke engang at de sidder på samme måde og begynder at tale i same tempo mm.

I NLP benyttes rapport til at skabe påvirkning og tryghed. Rapport er ganske vigtigt for at skabe en hensigtsmæssig kommunikation, der styrker din fremtoning samt din evne til at få mennesker til at følge dine positive hensigter.

Når du spejler og matcher andre vil de ubevidst begynde at tænke at du er mere som dem, og de åbner op for nye ideer og indtryk. Rapport bringer utvivlsomt også en stor grad af enighed ind i samtalen og gør enhver form for kommunikation lettere. Rapport er dog ikke svaret på tiltrækning, men god kommunikation. Du skal gøre alt hvad du kan for at skabe god rapport.

Test hvad dit fortrukne repræsentationssystem er her:
NLP Personlighedstest – Fortrukne repræsentationssystem.